Maski ochronne z Niemiec w drodze do Opola

W dniu 22 stycznia 2021 roku firma spedycyjna odebrała dar z Nadrenii-Palatynatu, który niebawem dotrze do województwa opolskiego. 10 000 maseczek  FFP-2 chroniących, przed zakażeniem korona wirusem, już wkrótce przyjedzie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, skąd zostaną rozdysponowane pomiędzy instytucje pomocy społecznej.

Od samego początku pandemii mogliśmy liczyć na naszych przyjaciół z Nadrenii-Palatynatu, naszego niemieckiego regionu partnerskiego. Marszałek Andrzej Buła oraz wicemarszałek Roman Kolek są w stałym kontakcie z premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer, dzięki czemu możliwa jest ciągła wymiana doświadczeń oraz wzajemna pomoc. Na skutek wspólnych starań zorganizowano nie tylko spotkania dla lekarzy z obu regionów, którzy mieli okazję do wymiany wiedzy na temat walki z wirusem, ale umożliwiono w najtrudniejszym dla nas okresie szybki zakup nowoczesnych respiratorów wyprodukowanych w Nadrenii-Palatynacie Już od wielu miesięcy służą one pacjentom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. W stałym kontakcie pozostają również nadreńskie i opolskie instytucje, odpowiedzialne za niwelowanie wszelkich negatywnych następstw pandemii Covid-19.

Dziękujemy za ten znak solidarności, który jeszcze bardziej ugruntowuje międzyregionalną przyjaźń, zapoczątkowaną  już przed 30 laty. To wspaniały prezent od naszego regionu partnerskiego z okazji przypadającego na 2021 rok 20-lecia podpisania oficjalnej umowy o współpracy obu regionów.

PŁ- BWO

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy