Nowe rozporządzenie w zakresie PROW 2014-2020

Na stronie internetowej www.opolskie.pl opublikowane zostało nowe rozporządzenie dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020″.

    Rozporządzenie obowiązuje od dnia 14 września 2017 r.

Link do strony: http://www.bip.opolskie.pl/2016/11/akty-prawne-krajowe/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy