Konwencja jest, gorzej z jej realizacją

Za niezależnym życiem”, to hasło, które przyświecać będzie zaplanowanemu na październik w Warszawie III Kongresowi Osób z Niepełnosprawnościami.

21 września, z inicjatywy Fundacji Aktywizacja, odbyło się (w partnerstwie m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego) spotkanie, w trakcie którego jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania, jak niepełnosprawni funkcjonują w codziennym życiu, czy mają dostęp do rynku pracy na równi z osobami zdrowymi?

W 2007 roku Polska podpisała, a w 2012 roku ratyfikowała, Konwencję dotyczącą ludzi niepełnosprawnych. Zapowiadany kongres chce monitorować ich sytuację.

Z obowiązujących przepisów wynika – jak zauważał prawnik Mateusz Gruntowski – że ich celem jest bardziej zabezpieczenie bytu niepełnosprawnych, niż godne, niezależne życie tych osób. Wśród niedostatków wymieniał skomplikowany i zły system orzekania, nieefektywne przepisy antydyskryminacyjne, teoretyczną tylko dostępność architektoniczną, niedostępność transportową (choć w autobusach miejskich i kolejach się ona poprawia), brak wsparcia dla opiekunów i ich rodzin, niewydolną opiekę medyczną, brak rehabilitacji medycznej, niską aktywność zawodową, zagrożenie ubóstwem.

Wśród 3,4 mln osób niepełnosprawnych 2,1 mln jest wieku produkcyjnym. Tymczasem na krajowym rynku pracy niepełnosprawni stanowią zaledwie 27,3 proc. (w UE – 50 proc.).

Opolskim obradom przysłuchiwał się wicemarszałek Roman Kolek.

MS/PW

Nasze serwisy