WRDS z udziałem Henryki Bochniarz

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu podjęła dwa ważne stanowiska – w sprawie placówki rehabilitacyjnej w Suchym Borze oraz likwidacji wydziałów pracy w sądach rejonowych. Gościem honorowym spotkania była Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

– Uważamy, że WRDS powinny być afiliowane przy marszałkach województw, bo oni są gospodarzami terenu, tam podejmowane są najważniejsze dla regionu wydarzenia – powiedziała Henryka Bochniarz, odnosząc się do planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o radach dialogu.

Oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich i ciekawych kwestii. Pozytywnie też oceniła rotacyjność w przewodniczeniu radom, bo – jak mówiła – poznajemy ciekawe style przewodnictwa. Apelowała też o większą kreatywność, choć nie bez goryczy stwierdzała, że wiele istotnych argumentów związanych z siecią szpitali czy reformą edukacji nie zostało przez stronę rządową w ogóle uwzględnionych.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w Suchym Borze, w którym wzywa Zarząd Województwa do zachowania dotychczasowego profilu działalności leczniczej. Czytamy w nim m.in. „Uważamy, że podjęte w tym zakresie działania nie uwzględniają tak ważnej potrzeby społecznej, jaką jest rehabilitacja dziecięca zapobiegająca skutecznie chorobom wieku dorosłego. Działania te są nie do przyjęcia zważywszy, że likwidacja działalności rehabilitacyjnej w Suchym Borze spowoduje ograniczenie dostępu dzieci do rehabilitacji leczniczej”.

Strona samorządowa wstrzymała się w tej sprawie od głosu zapowiadając odrębną opinię w tej sprawie. Wcześniej marszałek Andrzej Buła oraz wicemarszałek Roman Kolek argumentowali, że działalność rehabilitacyjna nie zostaje zlikwidowana a jedynie przeniesiona do szpitala w Kup, gdzie dzieci będą leczone w lepszych warunkach i przy udziale wielu specjalistów. Ponadto zarząd województwa przeznaczył 1,8 mln złotych na wyodrębnienie miejsc noclegowych dla rodziców, którzy chcieliby małym pacjentom towarzyszyć w pobycie.
Jednogłośnie członkowie rady przyjęli natomiast stanowisko w sprawie wydziałów pracy sądów rejonowych. WRDS zwróciła się z apelem o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego – tj. utworzenia wydziałów pracy przynajmniej w dwóch sądach rejonowych – nyskim i kędzierzyńsko-kozielskim. Jak argumentowali zaproszeni na posiedzenie Daniel Chorązki, wizytator Sądu Okręgowego oraz Jolanta Duda, radca prawny przy OPZZ, jedyny – opolski wydział pracy przy SR jest zawalony sprawami pracowniczymi. Przeciętny czas oczekiwania na rozstrzygnięcie to około 30 miesięcy. Dla ludzi pokrzywdzonych, dochodzących swych spraw o wypłatę zaległych pensji, czy zwolnienie z pracy trudno akceptowalny. Do tego dochodzi często kłopot komunikacyjny i duża odległość związana z dotarciem do sądu.

Wicemarszałek Roman Kolek wręczył wicewojewodzie Violettcie Porowskiej uwagi i zastrzeżenia Zarządu Województwa Opolskiego związane z planowaną sieci szpitali w regionie.

MS

Rozmowa z Henryką Bochniarz: (PW)

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy