Opolskie sprawnie wydaje fundusze

Województwo opolskie jest liderem w płatnościach Regionalnego Programu Operacyjnego. Region został ocenione jako najsprawniej radzący sobie z wydawaniem funduszy, szczególnie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw i atrakcyjności gospodarczej.
Marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, który w ostatnim tygodniu uczestniczył w Brukseli w spotkaniu Komisji COTER Komitetu Regionów zaznaczał, że należy pokazać państwom członkowskim i Komisji Europejskiej, że Opolszczyzna i Polska potrafią sprawnie wydawać unijne fundusze.


Marszałek Andrzej Buła zwracał również uwagę na to, że dla mieszkańców najważniejszy jest efekt realizowanych inwestycji.
– Nasi mieszkańcy doceniają poprawę dostępu do infrastruktury, większych możliwości wykorzystania potencjału Opolszczyzny, a co za tym idzie staje się ona konkurencyjna wśród regionów. Ważne są inwestycje drogowe, poprawa komunikacji i przedsięwzięcia w poprawę jakości powietrza i środowiska.Opolanie korzystają z inwestycji, które realizowane były w poprzedniej perspektywie finansowej – powiedział.
Województwo Opolskie ma do dyspozycji w ramach RPO na lata-2014-2020 ponad 4 miliardy złotych, są to pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przypomnijmy, że wśród instytucji podległych urzędowi marszałkowskiemu największą pulą pieniędzy dla beneficjentów dysponuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a są to pieniądze przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w regionie.
Jak poinformował Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, obecnie podpisane umowy na dofinansowania sięgnęły ponad 1,3 mld złotych. To jest bardzo duży potencjał, z którego należy korzystać – zaznaczał.
– Przed nami ogrom pracy, składane są kolejne projekty, które są oceniane, wybierane, podpisywane są umowy.– dodał Tomasz Hanzel.
Projekty, które otrzymają dofinansowanie jeszcze w tym roku z RPO WO 2014-2020, związane są m.in. z tzw. niską emisją. Obecnie z poszczególnymi subregionami podpisywane są umowy. Inne to: przebudowa i remont dróg, bioróżnorodność, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, infrastruktura ochrony zdrowia oraz edukacja.
Trwa również kampania informująca o możliwościach składania wniosków na dofinansowanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w regionalnej prasie i stronie internetowej rpo.opolskie.pl. Zainteresowani mogą odwiedzać punkty informacyjne o funduszach europejskich. Znajdują się one w Opolu, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.
PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy