Ogłoszenie nr 4/2017 o naborze ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłosił w dniu 5 czerwca 2017 r.  nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy