Lasy Państwowe i samorząd

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja poświęcona współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a samorządem. Mówiono także o wspólnych przedsięwzięciach związanych z infrastrukturą drogową.

Jednym z planowanych zadań jest organizacja szlaku końskiego, który obejmowałby południową część województwa opolskiego. Jego powstaniem zainteresowany jest zarówno samorząd województwa, jak i właściciele stadnin i gospodarstw agroturystycznych. Szlak byłby poszerzeniem dotychczasowej oferty turystycznej i odpowiedzią na zainteresowanie tych osób, które preferują czynne formy wypoczynku.

W trakcie konferencji Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, wręczył odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” Januszowi Preuhsowi z Krogulnej oraz Markowi Adamusowi z Niemodlina. Obaj panowie są długoletnimi szefami gospodarstw rybackich, mają duże osiągnięcia w pozyskiwaniu europejskich funduszy, dzięki którym zmodernizowali gospodarstwa, zwiększyli produkcję, poprawili warunki pracy, a także wpłynęli na dobrostan ryb. Oba gospodarstwa należą do krajowej czołówki tego typu przedsiębiorstw.

MS

Nasze serwisy