Będzie się lepiej jeździć

Lada chwila ruszają kolejne inwestycje na drogach wojewódzkich. O tych planowanych w gminie Głogówek rozmawiano na spotkaniu, na które do urzędu miejskiego zaprosił burmistrz Andrzej Kałamarz.

W spotkaniu wzięli udział członek zarządu województwa Szymon Ogłaza i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk. Informowali oni, że trwa właśnie procedura przetargowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 417 w Racławicach Śląskich. Koszt tej inwestycji oszacowano na 19 milionów złotych, a zaplanowane roboty to m.in. przebudowa niemal kilometrowego odcinka drogi z korektą jej przebiegu, wymiana konstrukcji drogi i wykonanie nowej nawierzchni – tak, by przystosować ją do parametrów nośności 115 KN/oś. Zostanie wybudowany także  nowy most na Osobłodze, przebudowane zostaną chodniki, powstaną 4 przejścia dla pieszych, wyposażone w płyty integracyjne ułatwiające korzystanie z przejść osobom niepełnosprawnym.

Jak podkreśla Szymon Ogłaza, to kolejny etap prac na drogach wojewódzkich, przebiegających przez gminę Głogówek. Kilka lat temu roboty były prowadzone także w Racławicach Śląskich, gdzie przebudowano wiadukt, zaś na lata 2018-2019 zaplanowano przebudowę odcinka drogi 416 w rejonie Kórnica – Ściborowice – Rzepcze. Natomiast Kolejnym odcinkiem 417, przewidzianym do remontu, jest odcinek przebiegający przez Szonów.

Przebudowa drogi w Racławicach Śląskich będzie współfinansowana z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nasze serwisy