Ponad 153 miliony złotych dla miast subregionalnych

Dzięki unijnym pieniądzom zmienia się przestrzeń publiczna w regionie. Zarząd Województwa rozstrzygnął właśnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego konkurs na projekty związane z poprawą środowiska, przyznając na nie kwotę ponad 153,9 mln zł. Dotyczą one realizacji tzw. strategii gospodarki niskoemisyjnej w miastach subregionalnych.

Wśród tych projektów są te dotyczące zakupu autobusów niskoemisyjnych dla transportu publicznego, budowy centrów przesiadkowych i modernizacji dworców autobusowych, budowy ścieżek rowerowych,  przebudowy dróg powiatowych i gminnych  i modernizacji sieci ciepłowniczych. Jak mówił podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, dofinansowane projekty zostały wypracowane dzięki dobrej współpracy samorządów. – Cieszę się, że ta  współpraca się udaje na poziomie subregionów – mówił marszałek.  – Subregiony wiedziały,  jakie kwoty mają do dyspozycji i sztuka kompromisu  doprowadziła  do tego, że są te projekty.

Cieszy też także to, że z tych projektów wynika wiele inwestycji czy modernizacji dodatkowych, które są niekwalifikowane w ramach funduszy unijnych, a będą zrealizowane, co podniesie jeszcze wartość wszystkich inwestycji. Marszałek podkreśla, że łącznie z pieniędzmi dla Aglomeracji Opolskiej to olbrzymia suma, a w efekcie  znacząca  poprawa układu transportowego, ale i poprawy jakości powietrza w regionie.

W konkursie  dla czterech subregionów (brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, południowy i północny) wzięło udział w sumie 9 powiatów i 24 gminy. – Efektem realizacji dofinansowanych projektów ma być m.in. zakup 28 autobusów służącym  mieszkańcom, około 15 inwestycji poprawiających jakość dróg powiatowych, ponad 50 inwestycji na drogach gminnych w powiązaniu z budową ścieżek pieszo-rowerowych. To także około 16 modernizacji i budowy dworców czy miejsc typu „parkuj i jedź” – mówi marszałek.

Marszałek podkreśla, że dzięki temu zmieni się cała przestrzeń publiczna. – W tych projektach jest choćby zapowiedź budowy 132 km ścieżek rowerowych – mówi i podkreśla, że dla wielu mieszkańców terenów podmiejskich rower pozostaje najlepszym środkiem lokomocji w okresie od marca do października.  – Te inwestycje mają na względzie przede wszystkim wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Naszym celem jest dobra integracja transportu w regionie, pracujemy nad takim planem transportowym – informuje marszałek.

VR

Projekty subregionalne wybrane do dofinansowania

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy