Interreg na półmetku

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się robocze spotkanie marszałka Andrzeja Buły oraz Szymona Ogłazy, członka Zarządu Województwa, z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programem Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Dotyczyło trzech kwestii: promocji programu oraz zaplanowanych naborów i zachęcenia potencjalnych beneficjentów, by ubiegali się o fundusze europejskie, a także roli ekspertów w ocenie składanych projektów i wreszcie – funkcjonowania Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu.

Jak informował Maciej Molak, kierownik Wspólnego Sekretariatu, Interreg V-A jest niemal na półmetku. Z 226 mln euro przewidzianych na cały program, komitet monitorujący zatwierdził projekty na kwotę przeszło 101 mln euro. Najwięcej związanych z osią priorytetową drugą, która dotyczy rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Do najbliższego naboru, planowanego na wrzesień 2017 roku, przygotowuje swój projekt m.in. zamek w Mosznej.

W osi pierwszej – wspólne zarządzanie ryzykiem – odbywa się ocena projektów, która zakończy się w trzeciej dekadzie czerwca. Do rozdysponowania pozostało 5.400 tys. euro. Przy okazji pochwalono flagowy projekt, którego liderem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (wartość 6,8 mln euro).

Oś priorytetowa 3 poświęcona jest  edukacji i kwalifikacjom (spośród ponad 10 mln euro zatwierdzono projekty za 1 mln euro) –  jej realizacja, słabiej od oczekiwań, przebiega – jak mówił Maciej Molak –  wśród uczelni i szkół wyższych. Skupiły się one w projektach na kwestiach badawczych, zapominając o powiązaniu ich z instytucjami rynku pracy. Celem osi jest bowiem zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów. Niemniej do najbliższego naboru, który ogłoszony był na 1 kwietnia tego roku, zgłoszono 21 propozycji projektowych, w tym sześć z województwa opolskiego.

I wreszcie oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności – wnioski projektowe będą przyjmowane 15 maja, z alokacji wynoszącej 54,5 mln euro, zatwierdzono dotąd projekty za przeszło 10 mln euro.

Maciej Molak informował, iż z oszczędności naborowych w osi drugiej, będzie można sfinansować projekty związane z infrastrukturą drogową, ale pewnie „uwolnionych” pieniędzy wystarczy najwyżej na dwie drogi.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, pytał o udział w programie organizacji pozarządowych. Przypomniał, że w maju odbędzie się spotkanie kobiet w ramach cyklu „Opolska mama ma moc”, a potem w czerwcu dwudniowe spotkanie liderek organizacji pozarządowych i byłaby to okazja, by porozmawiać o możliwościach, które niesie Interreg. Zdaniem Macieja Molaka największą przeszkodą w składaniu projektów jest konieczność sfinansowania zadania przez beneficjenta aż do czasu refundacji poniesionych kosztów. Marszałek Buła stwierdził, że w naszym regionie nie jest to barierą, ponieważ z budżetu województwa został wydzielony specjalny fundusz, który pomaga organizacjom w sfinansowaniu ich wkładu własnego oraz projektów.

Marszałek pytał też o Fundusz Mikroprojektów, utworzony dla realizacji małych projektów poniżej 120 tys. euro. Otrzymał odpowiedź, że maksymalna wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie w zależności od typu mikroprojektu. Mogą one dotyczyć np. tworzenia nowych miejsc pracy (oś 2), podnoszenia kwalifikacji (oś 3), wzmocnienia integracji na poziomie lokalnym (oś 4).

Oceniono, że dobrze układa się współpraca zarówno z ekspertami województwa opolskiego wytypowanymi do oceny projektów, jak i z pracownikami Wspólnego Sekretariatu. Plany są takie, by jego 9 -osobową obsadę powiększyć do 11 osób. Sekretariat tworzą przedstawiciele 5 regionów czeskich i trzech polskich.

MS

Nasze serwisy