Gry seniorów w Kraju Ołomunieckim

W dniach od 23 do 24 maja  grupa seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowała województwo opolskie na Międzynarodowej Spartakiadzie Senioralnej w kraju ołomunieckim.

Organizatorem imprezy byli Regionalna Rada Seniorów Kraju Ołomunieckiego i Hetman Kraju Ołomunieckiego. Oprócz grupy opolskiej udział wzięło w niej dwadzieścia osiem zespołów z Czech i Słowacji. Sportowe gry zorganizowane zostały w formie wieloboju mieszanych grup seniorów w kategorii wiekowej +55 lat.

W dniu zawodów, po uroczystym otwarciu Spartakiady, każda grupa uczestniczyła w dziesięciu konkurencjach: rzut do kosza, rzut do celu, bieg z taczką, mini golf, gra w bule, unihokej i slalom na hulajnodze. Najlepsze  miejsca zajęły grupy czeskie, pozostałe grupy zostały nagrodzone medalami i upominkami. Podczas zawodów panowała wspaniała atmosfera. Uczestnicy z Opolszczyzny cieszyli się, że mogli „zaistnieć” jako nowa grupa, którą wszyscy podziwiali za przygotowanie do zawodów, zaciętość w rywalizacji i humor. Związek Nauczycielstwa Polskiego liczy na kontynuację współpracy i zacieśnienie kontaktów podczas udziału w kolejnych edycjach zawodów.

Nasze serwisy