Dla wygody i ekologii

72 proc. mieszkańców terenów wiejskich Opolszczyzny korzysta z kanalizacji. Wskaźnik ten niebawem powiększy się, bowiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 samorząd województwa opolskiego rozdysponował kwotę 10,5 mln euro z przeznaczeniem na gospodarkę wodno-ściekową.

W ramach naboru wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego 39 wniosków o przyznanie pomocy finansowej na projekty, których wartość całkowita wynosiła 116,7 mln złotych, zaś dofinansowanie – 62,1 mln złotych – poinformował Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa. Na liście rankingowej znalazły się 32 projekty, z których 27 zmieściło się w przyznanym limicie finansowym.

Antoni Konopka oceniał, że wystarczą 15 procentowe oszczędności przetargowe, by także pozostałe pięć projektów z listy rezerwowej mogło być zrealizowanych.

Najwyżej na liście rankingowej oceniono projekty gminy Otmuchów na dwa zadania – budowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, a także z gminy Kluczbork na budowę przydomowych oczyszczalni we wsi Bażany. Z kolei Łubniany, które znalazły się na czwartej pozycji,  chcą rozbudować sieć kanalizacyjną ciśnieniową na Osiedlu Kwiatów w Luboszycach oraz stację uzdatnia wody w Kobylnie.

Tomasz Karaczyn, dyrektor Departamentu PROW, wyjaśniał, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, których ma w ramach tego naboru powstać 299, realizuje się najczęściej na terenach trudnych geologicznie, oddalonych od prowadzonych nitek kanalizacji oraz tam, gdzie przeważa rozproszona zabudowa.

Efektem zrealizowanych 27 projektów będą także m.in. 3 oczyszczalnie ścieków (Otmuchów, Głubczyce, Baborów), 11,7 km zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 98,2 km systemu kanalizacji zbiorczej.

Antoni Konopka podkreślał, że inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową przynoszą podwójny efekt: służą wygodzie mieszkańców, wypływają też korzystnie na ekologię, bo mniej „dzikich ścieków” przedostaje się do gruntów.

W poprzednim PROW, który obejmował lata 2007-2013 na podobne zadania samorząd województwa przeznaczył ponad 162 mln złotych, a podpisanych zostało 127 umów.

MS

Lista operacji wodno-kanalizacyjnych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy