Otwarcie najnowocześniejszej sortowni w regionie

„Eko-Region” otwiera w Gotartowie koło Kluczborka inwestycję wartą ponad 40 milionów złotych. Hala sortowni wraz z infrastrukturą pozwala odzyskać 16 różnego rodzajów odpadów, nadających się do przetworzenia.

– Segregacja śmieci to odpowiedzialne myślenie o środowisku. Jesteśmy dumni z nowoczesnych instalacji, ale odpowiedzialność, co robić ze śmieciami, zaczyna się w naszych domach  – mówi marszałek Andrzej Buła.  – Przywiązujmy wagę do segregowania śmieci i myślmy o tym w kategorii lepszej przyszłości dla nas i dla naszych dzieci. Kształtowanie właściwych postaw jest niezmiernie ważne i warto o tym mówić, właśnie w momencie otwierania takich inwestycji.

 Spółka ”Eko-Region” Bełchatów od połowy 2008 roku zarządza składowiskiem w Gotartowie i poprzez liczne inwestycje doprowadziła do powstania jednego z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce. Jeszcze przed wejściem w życie ustawy „śmieciowej”, czyli w 2013 roku, za kwotę 8,5 miliona zł  wybudowano kompostownię. Skorzystano wtedy z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Opolu. Natomiast w 2016 roku za kwotę 40 milionów złotych wybudowana została sortownia wraz z niezbędną infrastrukturą (budynek administracyjno – socjalny, place manewrowe, pomieszczenia magazynowe).

Obecnie Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Gotartowie odbiera odpady z trzech powiatów województwa opolskiego – z namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Zakład obsługuje rejon zamieszkały przez około 190 tysięcy mieszkańców.

– Z tych gmin miesięcznie trafia do nas około 4000 ton odpadów – mówi Krzysztof Stodoła, kierownik zakładu. Po ich przetworzeniu na nowoczesnej linii sortowniczej, wyposażonej m.in. w osiem separatorów optycznych, separator balistyczny i dwa separatory magnetyczne wydzielanych jest szesnaście frakcji surowcowych, które wykorzystywane są do ponownego przetworzenia (recyklingu).  Z magazynów odbierane są przez firmy, które zajmują się ich ponownym przetworzeniem.  Możliwości techniczne zakładu pozwalają na przetworzenie w ciągu roku około 100 tysięcy ton odpadów. Kompost produkowany na terenie zakładu wykorzystywany jest do produkcji trawnika, którym okrywa się skarpy wysypiska śmieci.

– Jest to jedna z trzech najważniejszych dla nas inwestycji, która wpisuje się w strategię firmy – mówi Mariusz Pękala z zarządu spółki. Spółka ”EKO-REGION” posiada 5 oddziałów, obsługuje 55 gmin na terenie 3 województw : łódzkiego, opolskiego i wielkopolskiego. Jej główna działalność to odbiór zmieszanych  odpadów komunalnych, selektywna zbiórka odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych, przemysłowych, produkcja paliw alternatywnych, produkcja trawników rolowanych z przeznaczeniem na rekultywację, likwidacja dzikich wysypisk oraz eksploatacja składowisk odpadów.

Rozbudowa infrastruktury w Gotartowie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych (w tym biodegradowalnych) kierowanych do składowania oraz przyczyni się do odzysku surowców wtórnych (m.in. szkła, metali, aluminium, tworzyw sztucznych, makulatury).  Te działania umożliwią osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, określonych przez Ministra Środowiska. To jedno z największych wyzwań stojących przed gminami i firmami zajmującymi się gospodarką odpadami.

Nasze serwisy