Małe granty dla uczelni – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na “Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe”.

Do konkursu mogły być zgłaszane projekty:

  1. służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
  2. służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.

Do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy wpłynęło 14 wniosków, które zostały ocenione przez Komisję, powołaną Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego.  Wyniki oceny zostały przedstawione Zarządowi Województwa Opolskiego, który podjął decyzję w formie Uchwały, proponując przyznanie dotacji dla  8 projektów na łączną kwotę 50.000 zł. Kwota wnioskowanej dotacji na projekty, które w ocenie komisji otrzymały mniej niż 50 % możliwych do uzyskania w ocenie punktów (tj. 16,5), została pomniejszona.

Poniżej lista inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie.

Małe Granty 2017 – rozstrzygnięcie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy