Izby Rzemieślnicze to szansa rozwoju

– Należy zmienić pojmowanie rzemiosła po transformacji z 1989 roku. To najstarsi w Polsce pracodawcy – tak uważa Norbert Pruszanowski z zarządu głównego Związku Rzemiosła Polskiego.

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Związek Pracodawców w Opolu obchodzi w tym roku 70 rocznicę nadania sztandaru. Z  tej okazji zorganizowano w piątek, 21 kwietnia, konferencję, podczas której przestawiono współczesne oddziaływanie na biznes tej instytucji. W spotkaniu wziął udział marszałek Andrzej Buła. Uważa on, że należy zachęcać przedsiębiorców do zrzeszania się.  – Dzięki temu można skuteczniej działać, wiele firm może też konsultować swoje pomysły związane z rozwojem swoich przedsiębiorstw. To również miejsce gdzie można nie tylko zdobywać informację na temat  dofinansowania z programów unijnych, ale pod okiem fachowców przygotować odpowiednie wnioski  – mówi.

Norbert Pruszanowski dodaje, że to właśnie rzemiosło ma kompetentne kadry dla gospodarki. – Wiele osób postrzega przemysł przez pryzmat dużych firm, ale prawda jest taka, że na PKB najbardziej wpływają małe i średnie przedsiębiorstwa – dodaje Pruszanowski.

Dodaje, on że w części krajów obligatoryjnie przedsiębiorcy zobowiązani są do zrzeszania. – w Polsce jest dobrowolność. Dlatego jest w naszym kraju problem z zrzeszaniem się – zauważa.

Przedstawiciele izb rzemieślniczych są członkami gremiów, które zajmują się dostosowywaniem prawa do potrzeb przedsiębiorców.

W Polsce  działa 30 izb rzemieślniczych, w tym 27 izb jest zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego. Jest 486 cechów branżowych i wielobranżowych, a w nich zrzesza się około trzysta tysięcy rzemieślników.

Przy izbach działają komisje egzaminacyjne. –  Ma to istotne znaczenie w przypadku egzaminów czeladniczych i mistrzowskich – dodaje Pruszanowski.

 

Jeden z priorytetowych programów nosi nazwę „Nowa jakość egzaminów w rzemiośle”.

Planuje się, że do roku 2018 zostanie przygotowany pakiet dla 15 zawodów, który pozwoli na podniesienie jakości egzaminowania i przygotowania do niego.

PW

 

Nasze serwisy