Droga Piotrówka – Zawadzkie otwarta

Dnia 27 kwietnia odebrano po rozbudowie  drogę nr 426 na odcinku Piotrówka-Zawadzkie. Przy okazji odbioru przebudowanego odcinka posadzono kilkanaście drzew przy parkingu usytuowanym przy tej drodze.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa podkreśla, że to bardzo ważna droga, także dla rozwoju regionu. – W dobrym standardzie, na którym nam zależy, w nowoczesny sposób, łączy Strzelce Opolskie z Zawadzkiem. Dobry standard, długi odcinek, jedzie się po nim idealnie, mimo niesprzyjającej pogody – mówi. – To koniec pewnego etapu remontowego w tej części powiatu strzeleckiego. To miejsce, gdzie dużo się dzieje i będzie się działo  w gospodarce, dlatego drogi są tutaj tak ważne. Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Ujazd, tereny przy autostradzie A4 to miejsca, gdzie ogniskują się  inwestycje.  Zawadzkie było do tej pory nieco na peryferiach, dziś łączymy je z pozostałymi terenami w standardzie europejskim.

Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich mówi, że to kolejny etap przebudowy tej drogi. – Zadbaliśmy o najwyższe standardy bezpieczeństwa użytkowników i wysokie parametry techniczne – informuje. – Ten bardzo długi odcinek umożliwił dobre skomunikowanie z Zawadzkiem, ale to nie koniec inwestycji na tej drodze. W kolejnych latach będziemy przebudowywać jej dalszą część, od Zawadzkiego  w stronę Dobrodzienia i Olesna.

Koszt rozbudowy niemal ośmiokilomerowego odcinka wyniósł ponad 20 mln zł. Ponad 17 mln pochodziło z funduszy unijnych, 2 mln zł – z budżetu państwa, a wkład własny z budżetu województwa to jeden milion złotych.

Prace rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku i miały potrwać do listopada 2017 r., jednak wykonawca – firma DROG-BUD – wyjątkowo szybko, bo w kwietniu,  skończyła zaplanowane roboty. Wiceprezes DROG-BUD-u, Tomasz Kędzior, podkreśla, że elementem mocno utrudniającym budowę była wczesna zima, której ataki nie tylko utrudniały koniec budowy w kwietniu, ale i samo otwarcie – bo 27 kwietnia także spadł śnieg.

 

W ramach tego projektu na długości 7,71 km rozbudowano drogę, na niektórych odcinkach wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowano dwa mosty nad rzekami Mostki i Bziczka, przepusty, skrzyżowania z drogami podporządkowanymi. Wzdłuż drogi przebudowano sieci: wodociągową, elektryczną i telekomunikacyjną, zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu (bariery energochłonne z elementami odblaskowymi), powstały zatoki autobusowe. Powstały także parkingi leśne (w tym jeden do ważenia pojazdów).  I właśnie na nowym parkingu uczestnicy otwarcia posadzili podczas uroczystego odbioru osiemnaście drzew.

Projekt „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 426 na odc. Piotrówka-Zawadzkie  od km 0+188 do km 7+896” był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020.

VR

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy