Badania zaczynają od najmniejszych gmin

Na pierwszym, roboczym posiedzeniu spotkała się Rada Programowa powołana w ramach programu zdrowotnego zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego.

Rada chciała się zapoznać z efektami wdrażania programu, który od grudnia ubiegłego roku realizowany jest w subregionie północnym i środkowym. Przypomnijmy: opolski program składać się będzie z dwóch etapów – w pierwszym odbędą się badania przesiewowe, które obejmą ponad 87 tysięcy dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat oraz 172,5 tys. osób dorosłych w wieku od 45 do 65 roku życia. Etap II przewiduje opiekę nad osobami ze stwierdzoną nadwagą, otyłością i cukrzycą (spotkania z dietetykami, diabetologiem, trenerem ruchu, psychologiem).

Przedstawiciele Trans – Medyka, lidera subregionu północnego, gdzie do przebadania jest ponad 111 tysięcy osób oraz Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, lidera subregionu środkowego, (do przebadania 186 tys. osób) relacjonowali, jak realizują program, jakie mają związane z nim obawy.

Oba subregiony przeprowadziły duże kampanie promujące program zdrowotny, wykupili spoty reklamowe w mediach, do badań zachęcały autorytety życia publicznego, w przekazie informacji pomagały parafie, na wsiach sołtysi. W planach – w miarę poprawy pogody – planowane są pikniki zdrowotne oraz inne imprezy plenerowe, gdzie też będzie można poddać się badaniom i spotkać ze znanymi sportowcami, aktorami, dietetykami. Krzysztof Konik, dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego, które jest partnerem Trans-Medu, mówił, że kampanie medialne powinny być tak poprowadzone, by wstrząsnąć mieszkańcami i uświadomić im, jak nieodwracalne mogą być skutki nieleczenia się i niezdrowego trybu życia.

Realizatorzy projektów zwracali uwagę, że o ile łatwiej dotrzeć w badaniach do dzieci i zmienić ich nawyki żywieniowe, to o wiele trudniej będzie pozyskać osoby w wieku senioralnym. Natomiast chętnie wzięliby w nim udział czterdziestolatkowie, ale oni do programu się nie kwalifikują. Poza tym osoby w tym wieku mogłyby uczestniczyć w zajęciach i spotkaniach wraz ze swymi dziećmi i wspólnie zmieniać nawyki żywieniowe i styl życia.

Szef nyskiej Diabetici, Winicjusz Filipow, (spółka  jest partnerem OCR), poinformował, iż badania przesiewowe rozpoczną się od najmniejszych gmin, gdzie mieszkańcy mają najtrudniejszy dostęp do usług medycznych, by na koniec dotrzeć do Opola i Nysa.

Rada Programowa wyznaczyła sobie cztery kolejne spotkania, by na bieżąco śledzić postęp prac w programie. Napotyka on wiele raf, bo ma charakter pionierski w skali kraju. Najbliższe posiedzenie rady odbędzie się pod koniec maja. Być może do tego czasu zostanie w konkursie wyłoniony realizator programu zdrowotnego w okręgu południowym (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, strzelecki).

Na realizację programu zdrowotnego zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym przewidziano w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – 22,6 mln złotych.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy