WCM pod klinicznym szyldem

Sejmik Województwa Opolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.

Placówka zyska status szpitala klinicznego i będzie służyła nowo tworzonemu najpierw kierunkowi, a potem wydziałowi lekarskiemu tej uczelni. Wartość nieruchomości, którą samorząd województwa przekazał jako darowiznę, rzeczoznawcy majątkowi oszacowali na 179 mln złotych.

Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku, informował, iż WCM w roku 2016 przyjęło 215,6 tysiąca pacjentów, zatrudniało 1330 osób, osiągnęło przychody na poziomie 177 mln złotych. Zmiana właściciela potwierdzona zostanie aktem notarialnym, który zawarty będzie na początku kwietnia.

Dziękując radnym za podjęcie tej decyzji prof. Wiesława Piątkowska -Stepaniak, prorektor UO, mówiła, iż także Senat uczelni podjął jednogłośnie uchwałę o przejęciu WCM i przekształceniu go w kliniczne centrum medyczne Uniwersytetu Opolskiego. – Uchwałę przyjęliśmy z pełną odpowiedzialnością, jaka się z nią wiąże. Dar od sejmiku, to nie tylko majątek, ale i misja, którą będziemy mieć do spełnienia. To także ludzie, którzy w WCM pracują – ordynatorzy, oddziałowe, lekarze, pielęgniarki. Wszyscy oni chcą utworzyć klinikę. Co nam to da? Możliwość pozyskiwania pieniędzy z puli szpitali ogólnopolskich na doposażenie kliniki, ubiegania się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przygotowane projekty. Klinika, to oprócz kwestii leczniczych także szansa na usytuowanie w niej jednostki badawczo-naukowej. Już w tej chwili wielu lekarzy kończy habilitację. Szpital kadrowo i organizacyjnie jest przygotowany do utworzenia kliniki, ale musimy stworzyć nową i ciekawą strukturę, która jako klinika będzie służyła regionowi – mówiła prof. Piątkowska-Stepaniak.

Władze uczelni szacują, że już za trzy lata studenci III roku wydziału lekarskiego znajdą się w szpitalu na zajęciach klinicznych.

Norbert Krajczy o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego uczelni:

 

Sejmik na XXVII sesji ocenił także pracę Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Jak relacjonowali Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG oraz Iwona Święch-Olender, kierownik COIE, dziesięcioletni okres działania Centrum  w strukturach OCRG, to kilkadziesiąt nowych firm  w regionie i kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. W roku 2010 Centrum obsłużyło 58 inwestorów, w ubiegłym już 127. Efekty to 13 inwestorów w roku 2015, którzy zdecydowali się ulokować w regionie i dalszych 10 w roku ubiegłym. Łącznie powstało 1800 nowych miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne wyniosły 240 mln euro. Dominujące branże, to motoryzacyjna, maszynowa, produkcji tworzyw sztucznych, spożywcza, natomiast dominujące kraje pochodzenia inwestorów, to Niemcy, Dania, USA, Włochy, Belgia, Chiny.

Iwona Święch – Olender mówiła, iż na decyzje inwestorów wpływ mają: klimat otoczenia biznesu, kadra, klimat pracowniczy, infrastruktura techniczna i drogowa, podatki i zachęty finansowe, obsługa w procesie inwestycyjnym.

Przemysław Olejnik, prezes Skamolu, duńskiej firmy, która buduje zakład przy ulicy Północnej w Opolu, producent systemu ociepleń i termomodernizacji dla przemysłu i budownictwa, podkreślał na forum Sejmiku, że do ulokowaniu się w Opolu, zachęcił duńskiego właściciela wysoki poziom obsługi inwestorskiej, uproszczenie wielu procedur, międzynarodowe towarzystwo, w którym firma dobrze się czuje.

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera zostało w roku ubiegłym najwyżej (wspólnie z zachodniopomorskim) ocenione przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Równie wysoka była ocena radnych.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy