Ponad 88 milionów złotych na poprawę usług medycznych

Chodzi o poprawę opieki nad matką i dzieckiem, osobami starszymi, z niepełnosprawnościami oraz w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Skuteczniej mają być zwalczane choroby cywilizacyjne, a w szczególności onkologiczne.

Od 10 do 17 marca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego potrwa nabór wniosków na takie projekty.  88 miliony 346 tysięcy złotych to kwota, która zostanie przeznaczona na poprawę funkcjonowania szpitali i przychodni w województwie opolskim. O pieniądze mogą ubiegać się publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia mapa potrzeb zdrowotnych dla województwa opolskiego wskazała, że poprawie powinno ulec leczenie onkologiczne, kardiologiczne oraz szpitalne.

O tym, że będzie zwiększać się liczba pacjentów geriatrycznych informują statystyki. Na Opolszczyźnie przybywa seniorów, którzy wymagają specjalistycznej opieki medycznej. Zgodnie z mapą potrzeb, należy wzmocnić również opiekę i ochronę kardiologiczną. Choroby serca, podobnie jak w całej Polsce, są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców Opolszczyzny. Były one odpowiedzialne za 24,3% ogółu zgonów mieszkańców województwa (24,1% w przypadku mężczyzn, 24,5% w przypadku kobiet). Najczęściej jest to niewydolność serca i kardiomiopatie (41,2% ogółu zgonów z powodu chorób serca).

Problemem z którym musi zmierzyć się region, są także choroby cywilizacyjne. Należą do nich m.in. nowotwory złośliwe. To druga po chorobach serca przyczyna zgonów mieszkańców województwa opolskiego. Szacuje się, że w okresie 2016-2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 4,8 tys. do 5,6 tys.

Na co można otrzymać dofinansowanie w rozpoczynającym się lada moment naborze? Przede wszystkim właśnie na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, które poprawią jakość i wydajność  takich usług medycznych.

– Dzięki pieniądzom sfinansowane mogą zostać  prace remontowo-budowlane, związane z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością. Biorący udział w konkursie mogą sfinansować zakup sprzętu medycznego oraz oprogramowania – mówi wicemarszałek Roman Kolek, odpowiedzialny za ochronę zdrowia.

Kwoty przewidziane na poszczególne programy to:

– związane z opieką nad matką i dzieckiem – 16 348 392 złotych (maksymalna kwota dofinansowania projektu to 2 mln złotych),

– opieka nad osobami starszymi, w tym osobami z niepełno sprawnościami  – 17 387 760 złotych (maksymalna kwota dofinansowania-  3 mln złotych),

– leczenie chorób nowotworowych – 30 262 931 złotych (maksymalna kwota dofinansowania 2 mln złotych),

– anestezjologia oraz intensywna terapia –  24 347 195 złotych (maksymalna kwota dofinansowania to 4 miliony złotych).

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy