250 tysięcy zł na wsparcie aktywności społecznej na wsi

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania projektów związkach z odnową wsi. W otwartym konkursie ofert mamy 250 tysięcy złotych na wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności

Można się starać o pieniądze m.in. na organizację festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, związanych z odnową wsi. Czas na składanie wniosków – do 10 kwietnia.

Więcej – na stronie http://bip.opolskie.pl/2017/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2017-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy