Opolskie przejęło przewodnictwo w Domu Polski Południowej

 

Wieczorem 8 lutego w salonach Ambasady RP w Brukseli Małopolska uroczyście przekazała przewodnictwo w Domu Polski Południowej w Brukseli województwu opolskiemu.

 Placówka, prowadzona przez trzy regiony – małopolskie, opolskie i śląskie – działa w Brukseli od października 2014 roku. Celem jej działalności jest budowanie wizerunku Polski Południowej wobec instytucji UE jako silnego europejskiego makroregionu, pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych trzech województw. Przewodnictwo funkcjonowania tej placówki ma charakter rotacyjny. Jako pierwsze rolę tę pełniło śląskie, w 2016 małopolskie, zaś w 2017 roku wiodącą rolę pełnić będzie województwo opolskie.

Wydarzenie 8 lutego swoim patronatem objął Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski, a wraz z ambasadorem uczestniczyli w nim m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego, polska delegacja do Komitetu Regionów, przedstawiciele biur regionalnych z wielu krajów europejskich oraz sympatycy Domu Polski Południowej. W uroczystości w salonach Ambasady RP wzięli także udział przewodniczący Sejmiku Województwa Norbert Krajczy, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza i przewodniczący sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Norbert Rasch.

– Dom Polski Południowej wyraźnie zarysowuje się w brukselskim klimacie. Widać, że wspólnymi działaniami udaje się nam budować silną, widoczną markę Polski Południowej w Unii Europejskiej. Mamy ku temu potrójną siłę negocjacyjną w walce o nasze interesy tutaj, w Brukseli – mówił Grzegorz Lipiec, członek zarządu województwa małopolskiego, który na ręce marszałka Andrzeja Buły przekazywał prezydencję Domu Polski Południowej województwu opolskiemu.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał zaś, że to, co udało się wspólnie zrealizować przez te dwa lata jest dobrą podstawą i ogromną motywacją dla województwa opolskiego na ten najbliższy rok. – Przejmując koordynację działalności tej placówki trzech regionów przejmujemy też pełną odpowiedzialność za jej działania w bieżącym roku i mam nadzieję, że temu zadaniu sprostamy – zapewniał. I mówił, że ta dobra, trójstronna współpraca Małopolski, Śląska i Opolszczyzny udaje się nie tylko w klimacie Brukseli. – Także w regionach współdziałamy ze sobą na wielu płaszczyznach. Wystarczy wymienić choćby nasze porozumienie i wspólne działania ze Śląskiem w ramach Stowarzyszenia TRITIA i w dziedzinie kultury, czy też robocze kontakty i korzystanie przez nas z doświadczeń małopolskich w przygotowywaniu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym wszystkim działaniom towarzyszy zawsze nie tylko zrozumienie, ale przede wszystkim sympatia – bo współpracują ze sobą przyjaciele – mówił.

Marszałek zapowiadał też, że plan działań Domu na ten rok jest bogaty – anonsował m.in. prezentacje kulturalne regionów z udziałem młodych opolskich artystów w marcu, a także zaplanowaną na kwiecień konferencję. W budynku Parlamentu Europejskiego odbędzie się konferencja, poświęcona różnym wymiarom polityki demograficznej UE, skierowanej zwłaszcza do ludzi młodych, którą Dom Polski Południowej organizuje we współpracy z posłanką do Parlamentu Europejskiego Danutą Jazłowiecką.  Zainicjowany i realizowany przez samorząd województwa opolskiego program „Opolskie dla rodziny” i proponowane w nim działania to próba rozwiązywania takich problemów w naszym regionie. Ale warto w tej dziedzinie dzielić się doświadczeniami i poszukiwać nowych dróg wyjścia z demograficznego kryzysu.

Na koniec marszałek życzył powodzenia opolskiemu koordynatorowi działań Domu Polski Południowej Pawłowi Bliźnickiemu. – Mam nadzieję, że energii do pracy mu nie zabraknie. Trzymam kciuki, żeby mu się udało – bo będzie to nasz wspólny sukces – mówił.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy