Sejmik zainaugurował Rok Zgrzebnioka

 

 Na XXIV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego grupa pracowników Urzędu Marszałkowskiego odebrała medale „Za Długoletnią Służbę” przyznane przez prezydenta RP. Złoty medal otrzymała Anna Glińska, medale brązowe: Anna Bereźnicka, Damian Cedro, Izabela Podobińska i Remigiusz Widera.

 Odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” otrzymał znany opolski fotoreporter Jerzy Stemplewski, który w ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Ma na swym koncie współpracę z kilkoma tytułami prasowymi, autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu wystaw. Jest autorem zdjęć wszystkich kościołów diecezji opolskiej (ok. 400), a także autorem 500 pocztówek z Opolszczyzny i większości folderów turystycznych. – Jego fotografia z pasją mówi o wszystkich wymiarach Opolszczyzny – powiedział wygłaszający laudację, wiceprzewodniczący Sejmiku, Józef Kotyś.

Sejmik na styczniowym  posiedzeniu zainaugurował obchody Roku Alfonsa Zgrzebnioka, pseudonim Rakoczy, syna Ziemi Śląskiej, uczestnika powstań śląskich. – Urodził się – jak mówiła Urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego  – w 1891 roku, w Dziergowicach, jako najstarsze z dziesięciorga dzieci. Był człowiekiem niezwykle utalentowanym.

Z wyróżnieniem zdał maturę, rozpoczął studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, które przerwało wcielenie do armii niemieckiej i wybuch I wojny światowej. Zgrzebniok był w niej trzykrotnie ranny. Zwolniony ze służby  w 1917 roku wrócił do Dziergowic, gdzie podjął działalność niepodległościową. Został komendantem powiatu kozielskiego, w III powstaniu kierował wydziałem personalnym Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. W 1923 roku został nauczycielem w gimnazjum w Chorzowie. Pracował w szeregach wojska polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, w Toruniu był naczelnikiem wydziału pracy i opieki społecznej tamtejszego urzędu wojewódzkiego, potem wicewojewodą białostockim. Zmarł nagle 31 stycznia 1937 roku, został pochowany w Rybniku.

Dyrektor Zajączkowska mówiła, iż planowana jest wystawa objazdowa po naszym województwie i śląskim popularyzująca sylwetkę Zgrzebnioka. W październiku odbędzie się sesja naukowa poświęcona jego pamięci. Oprócz tego zorganizowane zostaną rajdy piesze, imprezy harcerskie, konkurs poezji, a także powstanie krótki film do prezentacji w szkołach.

Sejmik podjął uchwałę w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki województwa opolskiego pod nazwą Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju. Jak wyjaśniał członek Zarządu Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza, jej podstawowym celem będzie wspieranie przedsięwzięć gospodarczych w formie udzielania pożyczek przedsiębiorstwom mikro, małym i średnim, docelowo także pożyczek portfelowych bankom spółdzielczym, pomocy finansowej jednostkom samorządu. Podobne fundusze powstaną w każdym województwie, docelowo mogą przekształcić się w regionalne banki rozwoju. Źródłem finansowania ORFR będzie kapitał zakładowy w wysokości 3 mln złotych wniesiony przez województwo opolskie, jako jedynego wspólnika spółki oraz pieniądze ze źródeł unijnych, w tym m.in. przekazane przez WFOŚiGW oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Spółka mogłaby także pozyskiwać fundusze unijne w ramach dotacji bezzwrotnej oraz na pożyczki dla przedsiębiorców. Szymon Ogłaza szacował, że docelowo ORFR dysponować będzie kwotą 250 mln złotych (pieniądze na tzw. instrumenty zwrotne, które po jednokrotnym obrocie wrócą do Funduszu).

Sejmik zaapelował także do premier rządu RP, a także minister rodziny, pracy i polityki społecznej o zwiększenie finansów z budżetu państwa na działania na rzecz rodziny. Są to zadania zlecone samorządowi województwa z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500 plus) oraz organizacji i prowadzenia ośrodków adopcyjnych. Już ubiegłoroczna kwota 2,7 mln złotych uniemożliwiała sprawne i terminowe wykonanie zadań – wyjaśniał wicemarszałek Roman Kolek. Kwota deklarowana, przewidziana na ten rok, jest o pół miliona niższa. W głosowaniu nad apelem udział wzięło 24 radnych: 18 było „za, 1 się wstrzymał, 5 było przeciwnych.

W trakcie styczniowej sesji radny Ryszard Zembaczyński zgłosił wniosek, by przed każdym posiedzeniem radni byli informowani o zagrożeniu smogowym i podejmowanych działaniach naprawczych. Norbert Krajczy, przewodniczący sejmiku, ten wniosek przyjął i zadeklarował, iż taka informacja będzie do radnych trafiać.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy