Przyznano stypendia na rok szkolny 2016/ 2017!!!

Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 16 stycznia 2016 r. zatwierdził uzupełniającą listę stypendystów programu „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020, która znajduje się w załączniku poniżej.

W związku z powyższym proszę uczniów oraz uczennice, a w przypadków osób niepełnoletnich – ich rodziców, o stawienie się do dnia 20 stycznia br. do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w celu podpisania Umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2016/2017.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 77 54 16 505/ 500/ 519.

Lista stypendystów i szczegóły – na stronie Wspieramy najlepszych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy