Opłatek u strażaków

Bezpieczeństwo waszej przyszłości jest ważne dla nas wszystkich i właśnie tego bezpieczeństwa i stabilności wam życzę – mówił marszałek Andrzej Buła podczas spotkania opłatkowego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Składając życzenia strażakom, marszałek podkreślał, że są szczególną grupą, która niemal całe życie poświęca służbie. – To służba dla regionu, dla ludzi, dla ich bezpieczeństwa, dobra czy majątku. Pokazujecie nam, jak taka służba powinna wyglądać, uczycie nas też, jak samodzielnie dbać o bezpieczeństwo – i to jest bezcenne.

Marszałek Andrzej Buła przypominał, że samorząd województwa współpracuje ze strażą pożarną w różnych sytuacjach i zapewniał, że pól do tej współpracy na pewno nie zabraknie. – Nadal będziemy starali się doposażać straż w urządzenia pomagające w zachowaniu bezpieczeństwa, nadal będziemy wspólnie działać na rzecz edukowania społeczeństwa, jak reagować w sytuacjach zagrażających naszemu bezpieczeństwu – mówił.

Składając życzenia strażakom, marszałek przekazywał także słowa podziękowania rodzinom strażaków. – Niech się spełnią wasze życzenia i niech waszej codziennej służbie towarzyszy satysfakcja z wykonywanej pracy.

Nasze serwisy