Ogłoszenia o planowanych naborach przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Euro-Country

Informujemy, iż  w dniu wczorajszym  tj. 12.12.2016 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Euro-Country zamieściła na swojej stronie internetowej  dwa ogłoszenia o planowanych naborach na:

– Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – link
– Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie   podejmowania działalności gospodarczej – link

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy