Lepsza przyszłość muzeum w Łambinowicach

 

 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach będzie prowadzone wspólnie przez samorząd województwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 6 grudnia podpisano  w urzędzie marszałkowskim list intencyjny w tej sprawie.

List podpisali Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i  marszałek województwa  Andrzej Buła. Ministerstwo i samorząd województwa będą wspólnie prowadzić Muzeum i współfinansować koszty jego działalności merytorycznej. Stanie się tak od 1 stycznia 2018 roku.

Do tego czasu strony dopracują szczegóły umowy. – Będzie ona – jak zapewniał wiceminister – miała charakter wieloletni. Zapewni muzeum większą stabilizację, da większy rozmach w organizacji działalności merytorycznej, m.in.konferencji, odczytów, publikacji. Jarosław Sellin mówił też, że rząd podjął decyzję, iż miejsca pamięci o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii, będące dotąd pod opieką samorządów, przejdą pod opiekę państwa lub będą prowadzone z samorządami przy udziale państwa.

– Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest miejscem szczególnym – mówił wiceminister. – Upamiętnia wielowiekową niewolę jeńców, ludzką udrękę. Mało jest takich miejsc w Europie.

Jarosław Sellin podziękował kierownictwu muzeum za przywracanie pamięci o jeńcach, zwłaszcza powstańcach warszawskich, za pamięć Katynia i Golgoty Wschodu. Takie dramatyczne miejsca – jak mówił – skłaniają do refleksji i zadumy nad istotą zła, nad ludzkim heroizmem.

Gospodarz spotkania, marszałek Andrzej Buła, przypomniał, że samorząd województwa od wielu lat zabiegał o podniesienie rangi CMJW, które nawet w nazwie ma słowo „Centralne” i jest unikalną w skali kraju i Europy placówką. Podziękował także ministrowi za dobrą współpracę z resortem kultury, zwłaszcza za realizację zapisów Kontraktu Terytorialnego oraz dofinansowanie projektu „Bardzo młoda kultura”.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu powstało w 1964 roku jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W 1965 roku zostało podniesione do rangi instytucji centralnej, podlegającej Ministerstwu Kultury  i Sztuki. Od dnia 1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą ustrojową państwa, organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Opolskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy