Dyplomy Europa Master rozdane

Szesnastu absolwentów trójstronnego kierunku Europa Master odebrało w sobotę, 10 grudnia, dyplomy ukończenia studiów magisterskich.

Europa Master to unikatowe studia w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego, umożliwiające uzyskanie jednocześnie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja).

Studia Europa Master trwają 4 semestry. Pierwsze trzy to zajęcia na uczelni – po kolei na każdym z partnerskich uniwersytetów, czwarty semestr studiów jest przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe Studenci sami wybierają uczelnię, w której piszą pracę i przystępują do egzaminów.

Program Europa Master zainaugurowano w 2013 roku, w ubiegłym roku pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią w kraju, która może pochwalić się prowadzeniem tak elitarnego kierunku. I mimo młodego stażu, kierunek został już doceniony w konkursie „Studia z Przyszłością”, w ramach którego Uniwersytet Opolski rywalizował z największymi i najstarszymi uczelniami w Polsce.

Absolwentom podczas dyplomatorium towarzyszyło grono promotorów oraz przedstawiciele uczelni w Moguncji i Dijon – prof. Arne Niemann z Niemiec oraz Bernard Altheim reprezentujący Francję. W uroczystości udział wzięli także obecni studenci oraz absolwenci pierwszej edycji programu Europa Master, którzy w ramach założonego stowarzyszenia chcieliby stworzyć swoisty klub absolwentów tego kierunku.

JLN – DZP

Nasze serwisy