W regionie przybędzie miejsc całodobowej i dziennej opieki

Kilkaset miejsc całodobowej i dziennej opieki oraz ponad 200 mieszkań wspieranych chcą utworzyć w woj. opolskim przedsiębiorcy z unijnym wsparciem. Zarząd województwa właśnie zatwierdził listę projektów, w ramach których miejsca te mają powstać.
Mają być one stworzone w ramach inwestycji, które uzyskały wsparcie z puli ogłoszonego przez OCRG w tym roku naboru na tzw. infrastrukturę usług społecznych. Zarząd woj. opolskiego zdecydował o udzieleniu unijnego wsparcia łącznie 14 takim projektom. W ich ramach w całym regionie ma powstać w sumie: 388 miejsc opieki całodobowej, 232 miejsca opieki dziennej oraz 211 tzw. mieszkań wspieranych dla osób zależnych (np. starszych).
– Obawialiśmy się nieco zainteresowania tym naborem, choćby ze względu na dopuszczoną ostatecznie przez Komisję Europejską liczbę do 30 miejsc w takich placówkach. Okazało się jednak, że wpłynęło aż 46 wniosków firm zainteresowanych podjęciem takich inwestycji – mówił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła na zorganizowanej 3 listopada w opolskim urzędzie marszałkowskim konferencji prasowej.

Projekty opolskich przedsiębiorców, które mają być realizowane w ramach tego naboru, mają polepszyć dostępność do miejsc opieki i mieszkań wspieranych. Całkowita wartość inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania, które zamierzają wykonać przedsiębiorcy, to ponad 143 mln zł. Przyznane dofinansowanie to z kolei ponad 73,6 mln zł.
– To są projekty dobrze przemyślane, zaplanowane i dobrze napisane. Dzięki nim ma powstać w sumie ponad 800 miejsc opieki całodobowej, dziennej i miejsc w mieszkaniach wspieranych – dodał marszałek Buła.
Nabór dotyczący wsparcia tzw. infrastruktury usług społecznych OCRG ogłosiło w czerwcu. Skierowany był on do mikro, małych i średnich firm z Opolszczyzny. Pieniądze można było w nim pozyskać na adaptację, remont, przebudowę, budowę czy rozbudowę lokalu albo budynku. Inwestycje te mają dawać możliwość świadczenia usług na rzecz tzw. osób niesamodzielnych – np. niepełnosprawnych czy starszych. Mogą dotyczyć dziennych lub całodobowych domów opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych (np. dla osób starszych).

Pieniądze dostępne w ramach tego naboru pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2014-2020. – W zależności od typu przedsiębiorstwa firmy mogły uzyskać od 45 do 70 proc. dofinansowania. Minimalna kwota dofinansowania w ramach tego naboru wynosiła 500 tys. zł, maksymalna – 7,5 mln zł – wyjaśnia dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.
Ogólna, dostępna w ramach tego naboru na etapie jego ogłoszenia pula wynosiła 75 mln zł. W związku z różnicą kursu euro wzrosła ona jednak do ponad 82 mln zł. Pula ta została podzielona terytorialnie, pomiędzy poszczególne subregiony województwa: brzeski (ponad 7,5 mln zł); kędzierzyńsko-kozielski (prawie 17,9 mln zł); północny (14,1 mln zł); południowy (17,7 mln zł) oraz Aglomerację Opolską (25,5 mln zł). Niewykorzystane pieniądze, jak mówił marszałek województwa, pozostawiono jako pulę na wypadek odwołań.
Podziału tego dokonano m.in. na podstawie przeprowadzonej w woj. opolskim specjalnej analizy, dotyczącej poziomu dostępności infrastruktury usług społecznych. Wynikało z niej m.in., że w 2015 roku na Opolszczyźnie w 28 domach pomocy społecznej, prowadzonych przez samorząd lub na jego zlecenie, było 3 039 miejsc (o 5 miejsc więcej, niż w roku 2014). W regionie działało też wtedy 75 instytucji sprawujących całodobową opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i niesamodzielnymi, w których były ogółem 6 223 miejsca.

Rezerwując w RPO pulę pieniędzy na ten cel brano też pod uwagę prognozy demograficzne. A te wskazują, że jednym z największych problemów Opolszczyzny jest starzenie się społeczeństwa. W analizie przywołano m.in. dane, z których wynika, że w latach 2014-2050 liczba osób powyżej 65 roku życia wzrośnie do 269 tys. (z danych GUS wynika, że na koniec 2015 roku liczba osób w tym wieku w regionie wynosiła 163,8 tys.). W latach 2014-2050 ma też nastąpić – według prognoz – 2,5-krotny wzrost liczby osób mających więcej niż 80 lat.
Warto dodać, że rozstrzygniecie tego naboru planowano na grudzień. – Udało się ocenić projekty wcześniej, a to oznacza że przedsiębiorcy będą je mogli szybciej zacząć realizować – dodaje Roland Wrzeciono.
Ogółem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwa w tym okresie przeznaczonych ma być ok. 61,6 mln euro, a na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano łącznie ponad 160 mln euro.

KK-OCRG

Nasze serwisy