Ludzie na przestrzeń głosują nogami

Rozstrzygnięta została dziewiąta edycja konkursu, organizowanego przez samorząd województwa opolskiego, na „Najlepszą przestrzeń publiczną”. Jej laureatką zostało przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa placu Mały Rynek w Opolu”.

Wyróżnienia przyznano „Odbudowie stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu, „Rewitalizacji otoczenia muru miejskiego oraz dziedzińca dawnego wójtostwa w Głuchołazach” (to przedsięwzięcie zdobyło też nagrodę internautów) oraz „Placowi zabaw podwórko Nivea w Siołkowicach Starych gm. Popielów.
Otwierając galę laureatów konkursu, na której zjawili się inwestorzy, autorzy koncepcji architektonicznych i urbanistycznych oraz wykonawcy, marszałek województwa Andrzej Buła mówił, iż takiej rywalizacji towarzyszą duże emocje, a wybór zwycięzców obarczony jest zwykle subiektywizmem, bo każdy z członków komisji ocenia przez pryzmat własnych doświadczeń. – Ostatecznie jednak oprócz wymogów technicznych, które przestrzenie muszą spełniać, liczy się wymiar społeczny. To czy ludzie zechcą w te miejsca chodzić, spotykać się, bywać. O powodzeniu więc głosują nogami – mówił marszałek.

Wiceprezydent Opola, Maciej Wujec, uginając się pod ciężarem okolicznościowego grawertonu, którym został obdarowany za zdobycie laurów w konkursie, przypomniał, że przebudowa Małego Rynku budziła wiele dyskusji i emocji. Zarzucano, iż plac pozbawiony jest zieleni. – Ostatecznie miejsce to świetnie wpisuje się w zabytkową przestrzeń, a na Mały Rynek powróciło życie, w takiej skali, która nas zaskoczyła – powiedział Maciej Wujec.
Wiceburmistrz Głuchołaz, Roman Sambor, dziękował internautom za głosy oddane na zabytkowe mury, przyznawał, iż jest to świetna promocja miasta i mobilizacja do realizacji kolejnych projektów.

– Celem konkursu – jak informował Jacek Tabor, z Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO – było przede wszystkim promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych, wskazanie najlepszych realizacji w województwie opolskim i promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, nagrodzenie i promocja gmin dbających o ład przestrzenny i funkcjonalność przestrzeni, a także podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego. W tym roku do konkursu zgłoszono 7 zrealizowanych projektów. Przypomniał także, że od 2008 do 2015 roku zgłoszono do oceny 165 realizacji, 38 z nich przyznano nagrody i wyróżnienia.

MS

Pliki do pobrania:

wyniki konkursu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy