Sesja pod znakiem apeli o infrastrukturę komunikacyjną

Sejmik Województwa Opolskiego przyjął na XXI sesji dwa apele związane z komunikacją.

Pierwszy z nich dotyczył przywrócenia połączeń międzywojewódzkich na linii kolejowej Kraków – Kudowa Zdrój (przez Kędzierzyn-Koźle, Nysę, Otmuchów, Paczków). Opolskie starania poparły już sejmiki śląski i dolnośląski. Drugi z apeli dotyczył budowy obwodnic Myśliny, Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina, Brzegu, Olesna, Strzelec Opolskich, Głubczyc, Prudnika, budowy nowego węzła autostradowego na A-4 oraz modernizacji linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie oraz zwiększenia przepustowości poprzez budowę drugiego toru na odcinku Opole – Lubliniec przez Fosowskie.

W apelu zwrócono uwagę, że obwodnice Niemodlina, Myśliny i Kędzierzyna-Koźla zostały zaplanowane w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23 i w związku z tym poczynione zostały niezbędne przygotowania – aktualizacja dokumentacji, wykup nieruchomości. Co do innych inwestycji drogowych konieczny jest wybór koncepcji i przygotowanie dokumentacji, by rozpocząć prace projektowe.

Przewodniczący Sejmiku, Norbert Krajczy, poinformował radnych, że pojawił się pomysł odbycia w połowie stycznia przyszłego roku, w Łodzi, sejmiku sejmików, do udziału w którym zaproszeni byliby wszyscy radni wojewódzcy. Na wspólnym, ogólnokrajowym forum, samorządowcy wyraziliby m.in. swój sprzeciw dotyczący przejmowaniu przez rząd kolejnych zadań, przypisywanych dotąd samorządom.

Sejmik uchwalił rok 2017 rokiem Alfonsa Zgrzebnioka pseudonim Rakoczy i Jana Cybisa. Obaj – jak uzasadniała Urszula Zajączkowska, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego – są wybitnymi synami Ziemi Opolskiej. Zgrzebniok, który urodził się w Dziergowicach, był przywódcą I i II Powstania Śląskiego, brał udział także w trzecim. W roku 2017 obchodzić będziemy 80 rocznicę jego śmierci. W planach jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która zostałaby umieszczona przy dziergowickim pomniku upamiętniającym powstania. Z kolei Jan Cybis, wybitny malarz, urodzony we Wróblinie pod Głogówkiem, w roku 2017 obchodziłby 120 rocznicę urodzin i 45 rocznicę śmierci. Opolskie muzeum dysponuje sporą kolekcją obrazów artysty podarowanych zarówno przez niego, jak i rodzinę.

Radni podjęli także uchwałę w sprawie emisji obligacji, które miałyby być przeznaczone na spłatę obligacji z wcześniejszych emisji. Jak wyjaśniał skarbnik Stanisław Mazur, dzięki tej spłacie będziemy płacić mniejsze odsetki. Jest to zamiana długu droższego na tańszy. W latach 2017 – 2020 przyniesie to budżetowi oszczędności w odsetkach w kwocie od 600 tysięcy w 2017 roku do 200 tys. zł w roku 2020. Ponadto efektem planowanej emisji ma być obniżenie, począwszy od roku 2017, rocznej kwoty wykupu obligacji do poziomu 19 mln zł, co oznacza mniejsze obciążenie dla budżetu.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy