Projekty wybrane do dofinansowania

28Ponad 53 miliony złotych przeznacza Zarząd Województwa o na 18 projektów dotyczących zakładania nowych firm. Właśnie rozstrzygnięty został nabór na takie projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W 18 instytucjach, które otrzymają dofinansowanie z RPO będzie można starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak mówi marszałek Andrzej Buła, dotacje nie będą mogły przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Dodatkową pomocą dla osób, chcących otworzyć własną firmę, będzie tzw. wsparcie pomostowe Chodzi tutaj przede wszystkim o szkolenia i doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezzwrotną pomoc finansową, wypłacaną co miesiąc w kwocie nie wyższej niż 1000 zł przez pół roku do roku od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Instytucje, w których będzie można się starać o taką pomoc na otwarcie własnej firmy to:
1/ Euro-Futura sp. z o.o.
2/Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
3/ Powiat Kluczborski
4/ Stowarzyszenie “Promocja Przedsiębiorczości”
5/Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
6/EDUFIN sp. z o.o
7/Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o
8/Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.
9/”Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości”
10/”BUSINESS SCHOOL Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna”
11/Fundacja Conceptus
12/Jan Lutka AKTULNAJ
13/Izba Rzemieślnicza w Opolu
14/”EUROSOLUTIONS Jan Dymek”
15/Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
16/OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA
17/Powiat Nyski
18/KOMPASS CONSULTING BUCZKOWSKI MACIEJ

W załączeniu informacja o wszystkich osiemnastu projektach

Nasze serwisy