Opieka ma być kompleksowa


W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programu „Poprawy opieki nad matką i dzieckiem” , który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków już został ogłoszony, odbędzie się on od 21 do 28 października.
Program przygotowany przez samorząd województwa zyskał pozytywna ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Adresowany jest do 39 tysięcy osób (kobiet i dzieci do 2 roku życia oraz 300 osób personelu medycznego – pielęgniarek, położnych, lekarzy). Realizacja odbywać się będzie w trzech modułach: poprawy jakości opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, ochrony zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego, profilaktyki zakażeń pneumokokowych.
Program opieki nad matką i dzieckiem, realizowany będzie w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla rodziny”. Nie dubluje on świadczeń oferowanych przez NFZ, natomiast w istotny sposób je uzupełnia. Nowością jest m.in. możliwość wykonania przez uczestniczkę programu badań prenatalnych – zarówno genetycznych, jak i biochemicznych przed ukończeniem 35 roku życia (NFZ finansuje po 35 roku życia). Zwiększy to wykrywalność wad wrodzonych i rozwojowych, co w razie konieczności, pozwoli szybciej podjąć leczenie. Kobiety już we wczesnej ciąży (do 20 tygodnia) będę mogły uzyskać fachowe porady położnej, lekarza, psychologa. Planowana jest organizacja mobilnych szkół rodzenia i poradni laktacyjnych. Działania edukacyjne adresowane będą zarówno do kadry medycznej w zakresie nowych technik diagnostycznych, jak i do rodziców, których włączać się będzie w proces prawidłowej opieki nad dzieckiem i jego rehabilitacji.

W trakcie spotkania potencjalni beneficjenci – przedstawiciele m.in. organizacji, stowarzyszeń, niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – pytali o to, czy każdy podmiot składający wniosek musi wybrać działania przypisane do każdego z modułów? Tak, choć nie wszystkie, ale usługa powinna być jak najbardziej kompleksowa. Czy można ją wykonywać na sprzęcie zakupionym z funduszy unijnych z innego programu? Owszem, bo pokazuje to komplementarność działań. Ile punktów musi uzyskać wniosek, by zakwalifikować się do programu? Maksymalna ilość możliwa do zdobycia to 144 punkty, 60 proc. jest przepustką do zakwalifikowania się. Województwo opolskie podzielone zostało na trzy obszary – północny, środkowy, południowy. Czy dla każdego z obszarów wybrany zostanie tylko jeden operator. Nie, liczba podmiotów wybranych do realizacji programu nie jest ograniczona.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze – na stronie rpo.opolskie.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy