Nagrody Karola Miarki rozdane

Profesorowie Zbigniew Zielonka i Marek Masnyk zostali w tym roku laureatami nagrody im. Karola Miarki przyznawanej ludziom, upowszechniającym naukę i kulturę na Śląsku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 października w Bibliotece Śląskiej w Katowicach
Nagroda przyznawana jest od ponad 30 lat, a obecnie nagrodę przyznają wspólnie marszałkowie województw opolskiego i śląskiego. W tym roku marszałek województwa opolskiego uhonorował dwie osoby – nagrodę otrzymali prof. dr hab. Zbigniew Zielonka – naukowiec, pisarz, publicysta (który nie mógł odebrać nagrody osobiście, bo tego samego dnia odbierał nagrodę Gloria Artis w Słupsku – w jego imieniu nagrodę odebrała wnuczka) oraz prof. dr hab. Marek Masnyk, obecny rektor UO, badacz dziejów Śląska, polskiej myśli zachodniej oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. W imieniu marszałka nagrody wręczył w Katowicach wicemarszałek Stanisław Rakoczy. Dziękował laureatom za pielęgnowanie i utrwalanie najcenniejszych wartości naszej kultury. – To Państwo, dzięki swojej pracy i poświęceniu, stanowicie o przyszłości naszego regionu jego kultury. .

Prof. dr hab. Zbigniew Zielonka jest emerytowanym pracownikiem naukowym, pisarzem, publicystą. Jego bogaty dorobek naukowy koncentruje się wokół szeroko rozumianej problematyki życia literackiego na Śląsku. Związki emocjonalne ze Śląskiem inspirowały go do podejmowania badań, docierania do źródeł, by ostatecznie odtworzyć osobowość kulturową regionu. W kręgu jego zainteresowań pisarskich i naukowych na pierwsze miejsce wysuwają się problemy regionalizmu. Dał się poznać jako znawca tego co regionalne, odrębne i oryginalne. Jest autorem licznych powieści m.in.: ,,W Jemielnicy sądny dzień”, ,,Jakub Kania” w serii Zasłużeni Ludzie Śląska, ,,Orły na sarkofagu”, ,,Klucz ziemi”, ,,Ziemia wschodząca”, ,,Księga Henrykowska”. Jako długoletni współpracownik i członek redakcji miesięcznika ,,Opole” został uhonorowany przez to pismo nagrodą za książkę ,,Śląsk – ogniwo tradycji. Rozważania o historii i kulturze”. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Opola wydał książkę biograficzną „Papa Musioł. Rzecz o Karolu Musiole i Opolu mieście” będącą szeroką panoramą dziejów miasta. Jego największym dokonaniem naukowym jest „Geografia życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku” (1994) – encyklopedia wraz z komentarzami przedstawiająca przejawy życia literackiego na całym Śląsku od najdawniejszych czasów. Oprócz książek jest także autorem licznych artykułów publicystycznych i historyczno-literackich, jak również esejów, rozpraw, studiów oraz recenzji literackich i naukowych. Był organizatorem życia literackiego na Opolszczyźnie i na Pomorzu. Organizował także liczne konferencje, sympozja naukowe, spotkania, dyskusje i odczyty.

Prof. dr hab. Marek Masnyk jest od października tego roku rektorem Uniwersytetu Opolskiego, ale na uczelni pracuje od lat. Jest badaczem dziejów Śląska, polskiej myśli zachodniej oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku, znawcą dziejów polskiej mniejszości narodowej na polsko-niemieckim pograniczu etniczno-jezykowym, biografem Związku Polaków w Niemczech. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, w tym 7 monografii. Wyniki prowadzonych badań dotyczących dziejów Górnego Śląska na przełomie XIX i XX w. zaprezentował w tekście dysertacji doktorskiej (1986), która otrzymała nagrodę Wojewody Opolskiego w konkursie na najbardziej użyteczną dla regionu pracę naukową. Efektem jego studiów nad dziejami śląskiej Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech była monografia śląskiej organizacji („Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech 1923-1939”, Opole 1994) będąca do dzisiaj najważniejszą książką dokumentującą dzieje Polaków spod Znaku Rodła. Do obiegu naukowego wprowadził ważne edycje źródeł dotyczące udziału polskiej mniejszości narodowej w wyborach parlamentarnych w Rzeszy Niemieckiej oraz stosunku Polski, mocarstw zachodnioeuropejskich i Stanów Zjednoczonych do granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Stale popularyzuje wiedzę historyczną poprzez liczne konferencje naukowe i popularnonaukowe, które organizuje, współorganizuje i w których sam uczestniczy.

Marszałek województwa śląskiego uhonorował w tym roku Zuzannę Kawulok – instrumentalistkę, poetkę i gawędziarkę z Istebnej, prof. dr hab. Mirosławę Knapik – profesor sztuk muzycznych i dyrygentkę, związaną z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Elżbietę Wróbel z Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zjawisk literackich pierwszej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego.

Nasze serwisy