EDUKO czyli potrzebna współpraca

 

O pierwszych efektach i kolejnych planowanych działaniach w ramach projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny” rozmawiano 21 października w trakcie spotkania z samorządowcami województwa opolskiego.
Przypomnijmy, że projekt „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018” realizowany jest przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” Narodowego Centrum Kultury. Ma on pomóc w integracji i lepszej współpracy środowisk zajmujących się animacją i edukacją kulturową na Opolszczyźnie.
Podczas spotkania marszałek Andrzej Buła, który zapraszał samorządowców z całego regionu do współpracy w ramach projektu podkreślał, że celem projektu jest między innymi wykształcenie nowych liderów i animatorów lokalnej kultury. Wicemarszałek Stanisław Rakoczy dodawał, że niezwykle ważne jest wypracowanie efektywnych form współpracy w tej dziedzinie w całym regionie. Natomiast koordynatorka projektu, Joanna Ojdana z Muzeum Śląska Opolskiego mówiła, co w ramach projektu już udało się zrobić.

Jak mówiła, niezwykle istotna jest opracowywana na potrzeby projektu diagnoza. – Chcemy dotrzeć do środowisk w całym regionie, chcemy wsłuchać się w ich potrzeby i na tej podstawie wypracować rekomendacje do działań, by w konsekwencji wykreować oczekiwane w regionie formy edukacji kulturalnej – mówiła. Diagnozę, bardzo wysoko ocenianą przez ekspertów z Narodowego Centrum Kultury, przygotowują socjologowie z Uniwersytetu Opolskiego. Już teraz na stronie internetowej projektu można zapoznać się z jej wstępnymi wynikami. W ramach projektu prowadzone są także warsztaty i szkolenia, finansowane są też lokalne projekty dotyczące edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, prowadzonej w nowatorski i interesujący dla najmłodszych sposób (szacuje się, że w latach 2016-2018 uda się dofinansować łącznie około 50 takich projektów).
Koordynatorzy projektu podkreślali, że te często niezwykle interesujące lokalne projekty to jedna z wartości programu EDUKO. W tym roku realizowanych jest dziesięć takich projektów, a dotyczą takich edukacji kulturalnej najmłodszych poprzez takie dziedziny, jak folklor, rodzinne historie lokalne, literatura, teatr.

O przygotowywanym w ramach projektu EDUKO portalu mówił natomiast Dariusz Mazurczak. Ma to być interaktywny portal kulturalny, którego wartością będzie to, że będzie współredagowany przez zainteresowane instytucje w regionie. – Powinien zastąpić przygotowywane w wielu gminach papierowe kalendarze wydarzeń, a chcemy, by w przyszłości, oprócz spełniania celów informacyjnych i edukacyjnych, umożliwiał także rezerwację biletów na wydarzenia kulturalne w regionie. – mówił.

W działania projektu, koordynowanego przez Muzeum Śląska Opolskiego, włączyli się partnerzy reprezentujący samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska oświatowe, a także niezależni edukatorzy i animatorzy kultury. W projekcie obecni są również partnerzy strategiczni, m.in. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolski Projektor Animacji Kulturalnych, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
Łączny budżet projektu w latach 2016-2018 wynosi 1 388 000 zł, z czego 846 tys. zł stanowi dotacja Narodowego Centrum Kultury, zaś 354 tys. zł to wkład własny z budżetu województwa.
Strona projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – Eduko 2016-2018” – www.eduko.opole.pl

VR

Nasze serwisy