“Młoda krew ratuje życie”

Dziś w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podsumowano XIII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pn. “Młoda krew ratuje życie”, który został zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi oraz poszerzenie grupy honorowych dawców o młodzież uczącą się. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięły 42 szkoły, w tym dwie szkoły wyższe. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: promocji honorowego krwiodawstwa, ilości oddanej krwi przez jednego ucznia i ilości łącznie oddanej krwi przez wszystkich uczestników konkursu z danej szkoły.

Andrzej Buła marszałek województwa opolskiego w swoim wystąpieniu podziękował i pogratulował władzom Polskiego Czerwonego Krzyża za skuteczne działanie na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim władzom Polskiego Czerwonego Krzyża za to, że potrafi zarazić młodych ludzi ideą dzielenia się tym co jest najważniejsze w funkcjonowaniu naszego życia. Młoda krew ratuje życie, tak na prawdę nie wiemy kto będzie anonimowym odbiorcom tego podarunku. – mówił marszałek.

Nasze serwisy