Lepsza współpraca dla biznesu

W Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki podpisano 6 września czterostronne porozumienie o współpracy. Jego sygnatariuszami zostali Opolska Izba Gospodarcza, w której imieniu podpis złożył prezes Henryk Galwas, Opolska Loża Business Centre Club reprezentowana przez kanclerza Andrzeja Lepicha, Izba Gospodarcza „Śląsk”, w imieniu której porozumienie podpisał prezes Claudius Badura oraz Opolskie Centrum Gospodarki reprezentowane przez dyrektora Rolanda Wrzeciono.

Porozumienie zawarto w celu zacieśnienia współpracy, usprawnienia przepływu informacji na temat dostępnych usług, wzajemnej wymiany doświadczeń.

Obecny na spotkaniu Andrzej Drosik, prezes opolskiego zakładu Nutricia Danone, zdradził, iż już rok temu pojawiła się potrzeba organizacji wspólnej platformy porozumienia, spotkań było kilka. – Mam satysfakcję, że inicjatywa wypaliła. Mamy do czynienia z dobrym początkiem i wierzę, że będzie on służył rozwojowi biznesu. Karol Cebula, najstarszy w kraju – jak o sobie mówił – czynny przedsiębiorca – wyrażał nadzieję, że opolska inicjatywa pójdzie w kraj, bo tylko wtedy polscy przedsiębiorcy poradzą sobie z tymi, którzy są im nieprzychylni.

Claudius Badura zauważał, że niesłusznie różne organizacje gospodarcze postrzegane są jako konkurencja. – My w tak małym województwie nie możemy sobie pozwolić na indywidualne działanie. Nasze porozumienie jest konsekwencją dotychczasowej współpracy z OCRG i wspólnie podejmowanych inicjatyw.
Roland Wreciono zaznaczał, że inicjatywa zawarcia porozumienia była oddolna, wyszła od przedsiębiorców. – Musimy działać pragmatycznie. Każda ze stron umowy ma taki potencjał, który warto wykorzystać.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, dziękował za inicjatywę zawarcia porozumienia, zapewniał, że każdy przedsiębiorca musi czuć realną opiekę samorządu województwa, a samo porozumienie, choć zawarte przez czterech sygnatariuszy, to przecież ma charakter otwarty. – Opolszczyzna – powiedział – w ostatnim czasie wygrywa bój z innymi regionami o nowych inwestorów, co oznacza nowe miejsca pracy, a dla opolskich przedsiębiorców – nowe możliwości biznesowe. Sąsiadując z tak silnymi regionami, jak Górny i Dolny Śląsk, musimy szukać dodatkowych przewag, uatrakcyjniać naszą ofertę dla biznesu. Takim atutem może być dobry klimat i współdziałanie instytucji otoczenia biznesu oferujących szeroką pomoc dla przedsiębiorców.
MS

Nasze serwisy