Fascynujący świat nauki na mniejszą skalę

W Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji zaprezentowano trzy nowe projekty, które pozwolą na podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli ze szkół Aglomeracji Opolskiej. Są one adresowane do 6000 uczniów i prawie 400 nauczycieli. Budżet każdego z nich wynosi po 4,98 mln złotych.

Obecny na prezentacji wicemarszałek Stanisław Rakoczy dziękował tym, którzy projekty przygotowali. – Rozpoczynamy coś dobrego i ważnego. Cieszę się, że partnerami samorządu województwa w tych przedsięwzięciach będą opolskie uczelnie i miasto Opole – powiedział.

– Projekty – jak informował Wojciech Błaszczyk, jego kierownik z ramienia RZPWE – realizowane będą w trzech obszarach kompetencji kluczowych – technologii informacyjno-komunikacyjnych, matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Przedsięwzięcie zatytułowane jest „Młodzi odkrywcy sekretów nauki Aglomeracji Opolskiej” – część zadań obejmie uczniów szkół podstawowych, część szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekty nawiązują do zakończonego kilka miesięcy temu „Fascynującego świata nauki i technologii”, ale realizowane będą w mniejszej skali i nie przewidziano w nich żadnych inwestycji na rzecz szkół (typu zakupu sprzętu, pomocy).

Wcześniej w każdej ze szkół przeprowadzono diagnozy, które wskazały jakie obszary wiedzy wymagają szczególnego wsparcia, co jest słabością uczniów, w czym należałoby ich wesprzeć. Dla młodzieży przewidziano więc po 12 godzin zajęć dodatkowych w szkołach, a także po 6 godzin zajęć wyjazdowych. Będą to spotkania w pracowniach eksperymentalnych, warsztaty teatralne i muzyczne, przyrodnicze, zajęcia w gospodarstwach edukacyjnych i na uczelniach. Nauczyciele zaś będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w studiach podyplomowych, kursach doskonalących, tworzyć sieci współpracy. Pierwsze zadania z uczniami rozpoczną się na początku przyszłego roku, wcześniej rozpoczną swoje dokształcanie nauczyciele. Wśród oferowanych im kierunków podyplomowych są technologie informacyjne dla klas młodszych, pedagogika z autyzmem. Politechnika Opolska ponadto proponuje gimnastykę korekcyjną oraz neurorehabilitację, zaś Uniwersytet Opolski – język obcy w klasach I-II, rozwijanie kompetencji matematycznych, język polski dla cudzoziemców.
Projekt zakończy się 31 lipca 2018.

MS

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy