Pokaż opolską bioróżnorodność!

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ogłosił konkurs fotograficzny zatytułowany „Zadrzewienia z daleka i bliska”.

Jego celem jest pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów, w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu.
Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i projektu zatytułowanego „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”.
Termin nadsyłania prac upływa 4 listopada 2016 roku. Ocena prac odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych – dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz dla osób dorosłych. Łączna pula nagród wynosi 6 tys. złotych. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa Andrzej Buła. Regulamin konkursu można znaleźć pod adresem www.zopk.pl

Nasze serwisy