Zmienia się nadzór właścicielski, ale nie zobowiązania wobec wsi

Od 20 sierpnia Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, nad którym nadzór właścicielski sprawował samorząd województwa, staje się jednostką państwową, podległą ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Taką zmianę wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Na zwołanej w urzędzie marszałkowskim konferencji prasowej dyrektor OODR, Andrzej Butra, mówił, iż powołał komisję inwentaryzacyjną, która ma zadbać o przekazanie majątku Ośrodka. Zgodnie z zapisami ustawy zmienia się dyrektor i skład rady społecznej, natomiast same ośrodki i ich pracownicy zachowują ciągłość funkcjonowania oraz bez zmian pozostaje też majątek wykorzystywany do realizacji wyznaczonych zadań.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, podkreślał, że choć samorząd pozbawiony zostaje OODR, to nie zmieniają się zobowiązania wobec wsi i obszarów wiejskich. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przeznaczono 49 proc. (najwięcej w kraju), tj. 460 mln euro na działania skierowane do mieszkańców wsi. Natomiast w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie samych tylko lokalnych grup działania wyniesie 25 mln euro. Pieniądze wykorzystane zostaną m.in. na pobudzenie przedsiębiorczości, ochronę zabytków, poprawę życia na wsi – wyliczał marszałek Buła. W sumie na działania PROW, za realizację których odpowiada samorząd województwa, jest ponad 51 mln euro. Marszałek dodał także, że funkcję szkoleniową i edukacyjną, którą pełnił dla środowisk wiejskich łosiowski OODR może przejąć ośrodek w Niwkach, choć – jak zwrócił uwagę – nie jest to takie magiczne miejsce, jak to, które stworzył poprzedni dyrektor Henryk Zamojski w łosiowskim pałacu.

Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, dodał, że samorząd nadal będzie współfinansował prowadzone w Łosiowie badania odmianowe roślin – m.in. soi.
MS

Nasze serwisy