Ostatnie komisje pracują nad budżetem

W dniu 5 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym jest Bogdan Tomaszek oraz Komisji Finansów i Mienia Województwa, której pracom przewodniczy niezmiennie od 2006 roku Zbigniew Ziółko.  

Głównym tematem pierwszego wspólnego posiedzenia tych komisji w kadencji 2018-2023 było wyrażenie opinii o przedstawionych przez Zarząd Województwa projektach – Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 oraz budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok. Skarbnik województwa Stanisław Mazur szczegółowo omówił planowany poziom dochodów budżetowych województwa oraz ich źródła, a także planowany poziom wydatków, zwłaszcza wydatków inwestycyjnych. Szczególne zainteresowanie radnych wzbudził projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019-2023 i zawarta w nim lista zadań inwestycyjnych, z których lwia część jest współfinansowana z udziałem funduszy europejskich.

Również 5 grudnia miało miejsce posiedzenie Komisji Finansów i Mienia Województwa z udziałem zarządu województwa i przewodniczących wszystkich komisji stałych sejmiku. Przedmiotem obrad było wypracowanie zbiorczej opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. Szczegółowo przeanalizowano wszystkie zgłoszone  wnioski radnych, wnioski i opinie poszczególnych komisji stałych oraz rozstrzygnięcia zarządu województwa. Zwieńczeniem obrad było głosowanie, w wyniku którego Komisja Finansów i Mienia Województwa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok.

Nasze serwisy