Od jesieni przyszłego roku będziemy kształcić lekarzy

Dziś w opolskim ratuszu wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podpisał decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Opolskiemu prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To decyzja ważna dla całego regionu.

Uniwersytet rozpoczął starania w tej sprawie ponad rok temu. Już w czerwcu 2015 roku Sejmik Województwa Opolskiego przyjął jednogłośnie rezolucję popierającą te starania. Apelował o to rektor, prof. Stanisław Nicieja, a przewodniczący sejmiku, Norbert Krajczy, argumentował wtedy, iż przeciwdziałanie trendom migracyjnym lekarzy oraz starzeniu się kadry medycznej powinno być brane pod uwagę jako długoterminowe wyzwanie samorządu województwa.
16 października 2015 roku w Opolskim Centrum Onkologii podpisano natomiast porozumienie w sprawie udostępnienia oddziałów szpitali prowadzonych przez Województwo Opolskie dla praktycznego szkolenia na Uniwersytecie Opolskim przyszłych lekarzy. Marszałek Andrzej Buła wyrażał wtedy nadzieję, że przy tym projekcie będą chcieli pracować także inni. – Tego typu projekty powinny być dla wszystkich – jeśli ktokolwiek widzi swoje miejsce w tym projekcie, to powinien się do niego zgłosić. W regionie trzeba się integrować wokół projektów z dobrą przyszłością- mówił. Roman Kolek dopowiadał, że bardzo dobrym sygnałem jest taki duży odzew ze strony opolskich szpitali. – Ta przyszła współpraca to nie tylko nowa jakość leczenia, ale także szansa na nawiązanie kooperacji z innymi środowiskami, na rozwój samych szpitali – zapowiadał. Porozumienie dało przyzwolenie szpitalom, prowadzonym przez województwo, do podpisywania umów na to, by w ich oddziałach praktyczne szlify zawodu zdobywali przyszli opolscy studenci medycyny. Szpitale mają zapewnić studentom nie tylko odpowiednie warunki do tego, ale także wykształconą kadrę specjalistów, posiadającą uprawnienia do kształcenia studentów oraz nowoczesne urządzenia i wyposażenie medyczne. Jednocześnie samorząd wyraził zgodę na to, aby po pierwszym cyklu kształcenia, planowanym na rok akademicki 2022/2023, Wojewódzkie Centrum Medyczne zostało przekształcone w szpital uniwersytecki. – Wcześniej jednak będą potrzebne gwarancje dotyczące ogromnych nakładów na etapie centralnym i dotyczy to także możliwych dofinansowań z UE – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

Podczas dzisiejszej uroczystości w ratuszu wicemarszałek Roman Kolek przypomniał, że Zarząd Województwa Opolskiego wspiera te ideę także finansowo. – Już przekazaliśmy milion złotych na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do utworzenia kierunku lekarskiego – powiedział. Zgodnie z zapowiedziami kierunek lekarski ma ruszyć jesienią przyszłego roku. Dziś natomiast rektorzy Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej podpisali list intencyjny o współpracy w tej dziedzinie.

VR

Nasze serwisy