Stażyści zdobywają doświadczenie w regionach partnerskich

Student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Dawid Mehlich z Krapkowic, wyjedzie do Moguncji. Tam przez miesiąc będzie się szkolił na Wydziale Dermatologii Kliniki Uniwersytetu Jana Gutenberga. Wyjazd jest możliwy dzięki realizowanemu od wielu lat programowi wymiany stażystów.

Program realizowany jest w ramach „4-stronnej Partnerskiej Sieci Regionalnej” pomiędzy Nadrenią-Palatynatem, Krajem Środkowoczeskim, Burgundią i naszym regionem. Jego celem jest umożliwianie młodzieży z Opolszczyzny odbycia stażu w przedsiębiorstwach i instytucjach znajdujących się na terenie regionów partnerskich Porozumienia. Dotychczas studenci opolscy odbywali staż w urzędach administracji regionalnej, w biurach turystycznych czy muzeach. Studenci wyjeżdżający na staż do regionów partnerskich otrzymują stypendium w wysokości 500 euro. Województwo Opolskie uczestniczy w realizacji projektu od 2006 roku. Od tego czasu z możliwości odbycia stażu skorzystało kilkudziesięciu stażystów z województwa opolskiego i równie wielu z regionów partnerskich, którzy odbywali staż w województwie opolskim.

Dawid Mehlich, który dziś spotkał się z marszałkiem Andrzejem Bułą i podpisał umowę dotyczącą stażu w Moguncji, w ubiegłym roku otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest absolwentem Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach i III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu. Z naszego województwa w tym roku na staż wyjedzie jeszcze jedna osoba – Aleksandra Rodzik, absolwentka Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej, która odbędzie staż we Francji, w szpitalu w Dijon. Do nas przyjadą dwie osoby z Nadrenii Palatynatu i Burgundii – będą na stażach w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i urzędzie marszałkowskim.

VR

Nasze serwisy