Są pieniądze na edukację kulturalną

Milion dwieście tysięcy złotych zostanie w najbliższych trzech latach wydane na projekt „Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018”, którego koordynatorem jest Muzeum Śląska Opolskiego.

Realizowany on jest w ramach programu „Bardzo młoda kultura”, a na kwotę tę złoży się 846 tys. złotych z Narodowego Centrum Kultury oraz 254 tysiące złotych, które przeznaczył na ten cel samorząd województwa.
„Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018” to wiele różnych działań, łączących inicjatywy partnerów programu. Jednym z nich jest właśnie ogłoszony konkurs ofert na współorganizację projektów dotyczących edukacji kulturowej „Opolskie EDUKO 2016”. Wnioski w konkursie można składać do 1 sierpnia. Potencjalni wnioskodawcy spotkali się 8 lipca w urzędzie marszałkowskim, by poznać zasady konkursowe. Kolejne takie spotkanie odbędzie się 13 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach.

Do rozdysponowania w ciągu trzech lat jest kwota 421 tysięcy złotych. Na ten rok na konkurs ofert przewidziana jest kwota 87 tysięcy złotych, w kolejnych dwóch latach – po 167 tysięcy złotych. Pierwsze projekty będzie można realizować już we wrześniu i październiku tego roku. Mają one – jak wyjaśniał wicemarszałek Stanisław Rakoczy, odpowiedzialny za sferę kultury – dotyczyć edukacji i animacji kulturowej, skierowanej do dzieci i ich rodziców, opartej na partnerskiej współpracy między sektorami kultury i oświaty. Partnerami projektów mogą być instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska oświatowe i akademickie, edukatorzy i animatorzy kultury.
Joanna Ojdana, koordynatorka prgramu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018”, mówiła, że w konkursie najwyżej punktowane będą projekty realizowane w partnerstwie kilku podmiotów. Takie partnerstwo można nawiązać na przykład z osobą prywatną, np. pasjonatem bądź animatorem kultury. Ważne jest także to, iż w projekcie nie jest wymagany wkład własny, a procedura rozliczeń została maksymalnie uproszczona. Wnioski wybrane w drodze konkursu mogą liczyć na dofinansowanie swoich przedsięwzięć w kwocie od 5 do 10 tysięcy złotych brutto.

W ramach programu „EDUKO” Uniwersytet Opolski przeprowadzi badania diagnostyczne specyfiki i stanu edukacji kulturalnej w regionie. Informacje te staną się podstawą do planowania polityki kulturalnej, przyniosą odpowiedzi m.in. na pytania o mocną i słabą stronę edukacji kulturalnej, o to co utrudnia jej rozwój, jakie grupy społeczne są objęte działaniami edukacyjnymi, a które nie i dlaczego.

Więcej o programie i konkursie grantowym na stronie http://eduko.opole.pl/

MS

Nasze serwisy