Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów

Obradujący 24 czerwca Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 przyjął na 12 posiedzeniu kolejne kryteria wyboru projektów (są one niezbędne przy ocenie projektów składanych w trakcie naborów).

Tym razem członkowie Komitetu przyjęli kryteria dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz dla działania 10.3 E-usługi publiczne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Zaplanowane na 12 posiedzenie przyjęcie kryteriów poddziałania 10.1.1 dotyczącego Infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nastąpi na posiedzeniu wrześniowym, gdy znana będzie pełna mapa usług zdrowotnych.

MS

Nasze serwisy