Opolagra z postępem

W piątek, 10 czerwca otwarta została w Kamieniu Śląskim największa wystawa targowa południowo-zachodniej Polski – Opolagra. Wzięło w niej udział 450 wystawców z kraju i zagranicy.

Życząc wystawcom i rolnikom udanych transakcji handlowych, Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa, stwierdził, że jeszcze 20 lat temu nikt nie przypuszczał, że taka będzie ranga tej wystawy rolniczej. – Opolscy rolnicy – mówił – zasługują na tego typu przedsięwzięcie. A skala, rozmach i ilość zawieranych transakcji jest dowodem na to, że opolskie rolnictwo ciągle jeszcze jest w niezłej kondycji i dobrze potrafi wykorzystać nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Opolagra gości na Opolszczyźnie po raz 13, a po raz 7 ulokowała się na lotnisku w Kamieniu Śląskim. W roku ubiegłym tereny targowe (ponad 40 ha) odwiedziło 45 tysięcy zwiedzających. – Mamy maszyny, które nie tylko można zobaczyć i dotknąć, ale także sprawdzić je w działaniu – mówił Bernd Koch z DLG International, dodając, że w trakcie trwania wystawy spotykają się naukowcy i rolnicy, by wymienić się doświadczeniami, że jest to ważne miejsce transferu innowacji i postępu.

Oprócz nowoczesnych maszyn rolniczych po raz pierwszy w trakcie Opolagry prowadzono ich komis. Jak informował Ludwik Apolinarski, organizator wystawy z ramienia DLG Agrofood, działo się tak na wyraźne życzenie rolników. Na wystawie pojawiło się około 50 maszyn używanych.
Jak co roku, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizowały w Kamieniu Śląskim stoisko promocyjne.
Wystawie Opolagra towarzyszyła także Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego. Najlepszych hodowców bydła mlecznego i mięsnego pucharami ufundowanymi przez Marszałka Województwa Opolskiego. .

MS

Nasze serwisy