Bioróżnorodne Opolskie – konkurs

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Bioróżnorodne Opolskie”, które zostanie rozegrany w dwóch kategoriach – „Piękna Wieś Opolska 2016” oraz „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie województwa opolskiego.

Pierwsza kategoria związana jest z działaniami związanymi z bioróżnorodnością realizowaną przez samorządy gminne, stowarzyszenia odnowy wsi i organizacje działające na obszarach wiejskich, zwłaszcza przez uczestników Programu Odnowy Wsi. Kategoria druga dotyczy wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, dążących do dbałości o swoje środowisko poprzez ukwiecenie i ukazanie bogactwa zasobów bioróżnorodności na terenie Opolszczyzny.

W kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016” na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2016 r. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w kategorii „Piękna Wieś Opolska 2016” znajdują się na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce Konkurs „Piękna Wieś Opolska”.

W kategorii „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie województwa opolskiego zgłaszać się można do 30 czerwca 2016 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy w kategorii „Opolskie kwitnące” na bioróżnorodne, kwietne zagospodarowanie województwa opolskiego znajdują się na stronie: https://www.opolskie.pl/serwis/index.php?id=16148 .

Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 oraz „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Nasze serwisy