EBO – o projekcie

EBO - o projekcie

 

O PROJEKCIE EBO
„Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” to projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego finansowany z funduszy europejskich. Jego celem jest inwestowanie w kształcenie ustawiczne oraz szkolenia i kursy zwiększające kwalifikacje zawodowe mieszkańców regionu.
W projekcie EBO  zależy nam na zaangażowaniu organizacji pozarządowych województwa opolskiego w realizację zadań publicznych mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców Opolszczyzny. Grupę docelową szkoleń stanowić będą pełnoletnie osoby mieszkające, pracujące lub uczące się w województwie opolskim. Projekt zakłada realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Nowością jest ważny element partycypacji społecznej poprzez udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu na wybrane projekty. Głosowanie stanowić będzie ważny element oceny merytorycznej.
NGO przystępując do otwartych konkursów ofert przedstawią zadania publiczne, w których określony zostanie zakres i charakter form kształcenia wraz z uzasadnieniem potrzeby ich realizacji, planowane rezultaty oraz grupa docelowa. Spośród wszystkich zadań w ramach otwartych konkursów wybrane zostaną te, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Następnie wybrane oferty będą realizowane na podstawie umów podpisanych z organizacjami pozarządowymi.

EBO - o projekcie

EBO - o projekcie EBO - o projekcie EBO - o projekcie

EBO - o projekcie

Nasze serwisy