Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w kolejnych powiatach

Kluczborski i oleski to kolejne powiaty, w których włodarze gmin podpisali umowy na realizacje w tym roku kolejnych projektów w ramach marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.  Oprócz tego gmina Olesno pozyskała środki z PROW na zagospodarowanie przestrzeni wokół kościołów w Boroszowie i Grodzisku.

W Kluczborku marszałek podpisał umowy z wójtami i burmistrzami powiatu kluczborskiego w sumie w tym roku 25 sołectw z tego powiatu zrealizuje projekty o łącznej wartości ponad 265 tysięcy złotych. Z urzędu marszałkowskiego otrzymają na ten cel 162 i pół tysiąca złotych.

Dzięki temu przeprowadzone zostaną kolejne remonty wiejskich sal i świetlic, a miejsca spotkań zostaną doposażone w niezbędne sprzęty. – Najlepsze są takie projekty, w których nikt nie czuje się pokrzywdzony. A jeśli są takie możliwości i pieniądze budżetowe, że możemy wszystkich objąć swoją opieką i dofinansować wszystkie ponad 102o sołectw w regionie, to wystarczy tylko dobrze zaplanować budżet i stworzyć odpowiedni harmonogram, żeby wszyscy się do niego wpisali – mówi marszałek Andrzej Buła, podkreślając,  że główna zasada MIS to nie konkurs, a identyczna dotacja dla każdego sołectwa. Gospodarze gmin cieszą się z aktywności sołectw. Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek mówi, że w jego gminie jest aż 20 sołectw i wszystkie są bardzo aktywne. – W tej edycji planujemy wsparcie sześciu sołectw, będzie to wsparcie  z urzędu marszałkowskiego, ale i z uchwalonego przez radę gminy funduszu sołeckiego – dodaje. Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar informuje, że z jego gminy w tym roku wsparcie otrzyma siedem sołectwa.  – A projekty wybrali sami mieszkańcy, rady sołeckie i sołtysi. To takie zadania, które zazwyczaj są gdzieś z boku najważniejszych potrzeb, a dzięki tym pieniądzom mogą zostać zrealizowane.

W powiecie oleskim tegoroczna Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to z kolei projekty 29 sołectw na ponad 292 tysiące złotych. Dotacja z urzędu marszałkowskiego zaś to 188 i pół tysiąca złotych.

W gminie Rudniki w tym roku wsparcie otrzyma siedem sołectw, jak mówi wójt Mariusz Stanek. – To będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, przede wszystkim doposażenie placów sołeckich i infrastrukturę,  które mogą korzystać mieszkańcy – dodaje. Gmina Radłów liczy zaledwie dziewięć sołectw, więc w tym roku pieniądze otrzymają trzy z nich. – Dzięki temu sfinansowane będą zakupy i drobne prace remontowe, niezbędne dla mieszkańców – mówi wójt Włodzimierz Kierat.

Podczas pobytu w Oleśnie marszałek Andrzej Buła podpisał także umowę z burmistrzem Olesna Piotrem Grędą. To dofinansowanie kwotą ponad 383,6 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zagospodarowania  przestrzeni wokół zabytkowych kościołów w Grodzisku i Boroszowie.

W Grodzisku dzięki nowej nawierzchni i placom zostanie połączona przestrzeń pomiędzy kościołem a świetlicą wiejską. Będzie nowa zieleń z nowoczesnym systemem nawadniania, ławki oraz stojaki na rowery. Podobne rozwiązania zaplanowano w Boroszowie, ale będzie również punkt obserwacji wiewiórek i nowe budki dla wiewiórek.

vr

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy