Wojewódzki konkurs multimedialny „JA w Unii”

Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w wojewódzkim konkursie multimedialnym „JA w Unii”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac konkursowych, które będą mogły być wykorzystane przez Organizatora przy promocji obchodów związanych z 20-leciem Polski w Unii Europejskiej. Jego efekty staną się częścią promocji województwa opolskiego.

Przewidziano przyznanie trzech nagród finansowych. Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma nagrodę w kwocie 1 000 zł, za drugie miejsce przewidziano nagrodę 800 zł, a za trzecie 600 zł. W przypadku dużej liczby wysoko ocenionych projektów, możliwe jest przyznanie wyróżnień.

Dodatkowo szkoły, z których uczniowie otrzymają nagrody, otrzymają stojaki rowerowe. Liczba stojaków uzależniona jest od liczby przyznanych nagród.

Wojewódzki konkurs multimedialny „JA w Unii”

 

Prace należy nadsyłać na adres dep@opolskie.pl do 4 marca br.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdziecie Państwo poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel. 77 44 45 545/540.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia załącznik nr 1

Oświadczenie dot. danych osobowych załącznik nr 2

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy