Uniwersytet Opolski to ważny partner

Dotacja na wyposażenia studia telewizyjnego dla przyszłych dziennikarzy na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO oraz kontynuacja prac zespołu ds. wielokulturowości w 2024 roku to ważne obszary współpracy największej opolskiej uczelni z samorządem województwa opolskiego.

Z władzami uczelni spotkali się wicemarszałkowie Zuzanna Donath-Kasiura oraz Zbigniew Kubalańca. Jak podkreślili, bardzo ważne jest wsparcie projektów naukowych oraz wsparcie kształcenia przyszłych kadr.

Na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO powstanie studio telewizyjne, które jest kolejnym krokiem do stworzenia profesjonalnego centrum kształcenia medialnego na UO. Umowa dofinansowania opiewa na kwotę 300 tysięcy złotych. Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO jest regionalnym liderem kształcenia kadr medialnych. Co roku na UO około 100 osób rozpoczyna naukę na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz public relations. Ponadto wydział blisko współpracuje z klasą lingwistyczno-medialną w LO nr 8 w Opolu. W 2022 r. na Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, dzięki wsparciu samorządu województwa w wysokości 150 tysięcy złotych, udało się przygotować pracownię do montażu radiowego i telewizyjnego. – Chcemy kontynuować dobrą współpracę. Dziennikarze to ważna grupa zawodowa, także dla nas samorządowców. Jesteśmy otwarci na wspieranie opolskiej nauki. To inwestycja na lata, coś trwałego dla wielu roczników przyszłych dziennikarzy – wyjaśnił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.

Grzegorz Haber, prodziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej UO dodaje, że uczelnia chce stworzyć jak najlepsze warunki praktycznej nauki zawodu. – Mamy wybrane sale, zapotrzebowanie sprzętowe także jest jasno i klarownie określone. Pamiętajmy, że sprzęt ulega amortyzacji, musimy nieustannie dostosowywać się do wymogów dzisiejszych realiów. Studio pojawi się jeszcze w tym roku – mówił.

Wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura zapowiada natomiast kontynuację współpracy z UO w zakresie zespołu ds. wielokulturowości. – Zespół działa już od ubiegłego roku. Cieszę się, że od strony naukowej wspierają nas pracownicy merytoryczni UO. W ubiegłym roku zajmowali się językiem kampanii wyborczej, przeprowadzili szereg spotkań z mieszkańcami i uczniami, aby sprawdzić jak odbierana jest wielokulturowość. Tym roku będą te działania kontynuować. Na ten cel mamy zabezpieczone 250 tysięcy złotych – wyjaśniła.

Dr Bartosz Maziarz, członek zespołu z UO dodaje, że wielokulturowość jest tu traktowana bardzo szeroko. – Nie ograniczamy się wyłącznie do mniejszości niemieckiej, badamy aspekty polityczne i politologiczne wielokulturowości. Przygotowaliśmy już raport dotyczący języka kampanii wyborczej pod kątem używania języka w polityce dotyczący wszelkich mniejszości. Podobne badanie przeprowadzimy podczas zbliżających się wyborów samorządowych – wyjaśnił.

kk

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy